profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest kartografiapoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne i epejrogeniczne. Mapa, skala, środowisko, wybrzeża, rzeki.

1. Siatka kartograficzna: układ równoleżników i południków na mapie, geograficzna – globus 2.Kartografia: nauka zajmująca się tworzeniem map 3.Odwzorowanie kartograficzne: przeniesienie punktów z pow. kuli ziemskiej na płaszczyznę mapy z...poleca81%
Geografia

powłoka ziemska, kartografia,siatka geograficzna,siatka geograficzna,rodzaje siatek,mapa, podział mapy

Geografia to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzki społeczeństw Powłokę ziemską dzielimy na 4 części:- litosfera - powłoka...poleca85%
Geografia

Ruchy epejrogeniczne - prezentacja

Prezentacja w Power Poincie w załącznikupoleca84%
Geografia

Procesy endogeniczne - notatka

1. Procesy endogeniczne : > trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań. Podczas trzęsień Ziemi występuje: a) hipocentrum - ośrodek trzęsienia b) epicentrum - miejsce napoleca85%
Geografia

Procesy geologiczne - egzogeniczne i endogeniczne - pojęcia

także kształtujące powierzchnię Ziemi; rozróżnia się p.g. endogeniczne i egzogeniczne. EGZOGENICZNE PROCESY , procesy geol. przebiegające dzięki czynnikom działającym na powierzchni Ziemi i wpoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne - pojęcia

basenach morskich. Odciążenie skorupy ziemskiej może być wynikiem topnienia pokrywy lądolodu, zmniejszania się ilości wody w zbiornikach jeziornych lub morskich i niszczenia przez siły egzogeniczne obszarówpoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne

zjawiska. Dlatego procesy endogeniczne to zespół zjawisk (diastrofizm – deformacja skorupy ziemskiej, magmatyzm – powstawanie magm i ich ruchy w skorupie ziemskiej oraz metamorfizm – przebudowa skał