profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Geodezjapoleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych kulturach ?

Kultura rzymska i kultura grecka to dwie wielkie kultury po których wiele pozostałości przetrwało do dziś. No właśnie, czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ w czasach nam...poleca85%
Geografia

System nauk o Ziemi

System nauk o Ziemi Geografia- jest jedna z wielu nauk zajmujących się Ziemia. Definicja określa geografie jako naukę, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno - gospodarczym oraz związki,...poleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych Rzymianach?

przysłowie:że ,,Kto nie umiał po łacinie,ten musiał pasać świnie". Do dziś funkcjonują w polszczyźnie łacińskie powiedzenia.Łacina jest nadal używna jako oficjalny język kościoła katolickiego,a papież co rokupoleca82%
Historia

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi?

.Mamy więc kolejny "ślad" świadczący o przydatności wynalazków Greków i Rzymian. Po tych starożytnych kulturach odziedziczyliśmy również pewien system polityczny zwany demokracją. Demokracja jestpoleca85%
Język polski

Przeszłość jest zawsze żywa...

. Rzeczy te bardziej lub mniej gotowe odziedziczyliśmy po tych, którzy tu byli przed nami. Każdy z nas, żyjący dzisiaj, jest częścią całości, jest cząstką ludzkości. Bez niej nie istniałaby i niepoleca91%
Język polski

Manifest ideowy pokolenia patriotycznego

. Odziedziczyliśmy od naszych przodków wiarę w równość, braterstwo, patriotyzm, solidarność, przyjaźń, pokorę oraz wiarę w siłę własnych marzeń. Te wartości nie są dla nas sloganami. Naszapoleca85%
Historia

Co pozostało po czasach antycznych ?

Hatszepsut w Deir el-Bahari, świątynia Ramzesa II w Abu Simbel. Po tych starożytnych kulturach odziedziczyliśmy również pewien system polityczny zwany demokracją. Demokracja jest ustrojem w którym