profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym charakteryzowała się szlachta szaraczkowapoleca85%
Historia

Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku

Praca kontrolna z historii Temat: „Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku” Szlachta jest stanem społecznym, który istniał w Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na polskich, litewskich i ukraińskich ziemiach w...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.

stanowi abstrakcyjnej idei, jest osobą. Filozofia średniowiecza akcentuje istotne wartości człowieka, jego godność, zdolność do samo- poznania, do dokonywania wolnego wyboru, do zdoby- wania wiedzy, dopoleca83%
Język polski

Średniowiecze

kronikarstwa polskiego średniowiecza . Dzieło powstało w latach 1455 - 80, obejmuje dzieje Polski od czasów legendarnych (pierwszych dziesięć ksiąg doprowadza je do roku 1409) przez okres "poleca83%
Historia

Turnieje rycerskie.

TURNIEJE RYCERSKIE Mroki Średniowiecza , a więc stulecia od VI do X, to w Europie upadek państw i ludów, zarazy dziesiątkujące populacje, ciągłe wojny, grasujące bandy, ogólne zdziczenie i tak jużpoleca72%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

się także w opisywanym okresie mecenat związany z dworami możnowładców i arcybiskupów. Późna faza średniowiecza (II połowa XV wieku ) stopniowo ustępuje czasom przełomu renesansowego, w których rozwija