profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Człowiek w ujęciu filozoficznympoleca85%
Filozofia

Człowiek z punktu widzenia filozofii.

Człowiek - z punktu widzenia filozofii swoisty przedmiot refleksji dany jako psychofizyczna całość, ukonstytuowana przez równoczesne bytowanie w 2 wymiarach: cielesno-fizycznym, łączącym cz. ze światem przyrody, z którego się ewolucyjnie wywodzi i...poleca85%
Język polski

Nowe tendencje w filozofii europejskiej XX-lecia

psychologii a także literatury. Oto dzieło literackie interpretowane z punktu widzenia Freuda niesie szereg informacji o psychice autora.poleca86%
Filozofia

Główne załozenia filozofii Plotona.

formy, jest tylko bezwładną możliwością jej odbijania, tym samym nie będąc w stanie prawdziwie zjednoczyć się z formą. Warto zwrócić uwagę na trzy głęboko optymistyczne z ludzkiego punktu widzeniapoleca85%
Historia

Geneza i rozwój głównych kierunków filozofii greckiej

podstawie tego żywiołu. Jego poglądy stanowiły próbę wyjaśnienia wszelkich zjawisk z naturalistycznego, a nie z religijnego punktu widzenia . Następcą Talesa był Anaksymander z Miletu (610-547 p.n.e.). Uczeńpoleca85%
Język polski

Antropologia poetycka: kim jest człowiek w twórczości renesansu i baroku?

, polityków, ideologów. Świat ludzki – ojczyzna człowieka – okazał się w rzeczywistości nieludzkim. Skomplikowało to pozycję filozofii człowieka, która zakładała, że człowiek jest istotą tworzącą swójpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Dział Człowiek i społeczeństwo

człowieku, który jednak z reguły ich sobie nie uświadamia. Różnorodne popędy warunkują to, do czego człowiek dąży i czego unika. Neopsychoanaliza, zwana również psychoanalizą społeczną, podkreśla