profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek jest kowalem swojego losupoleca90%
Język polski

Jaki sens ma ludzkie życie? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do fragmentu „Fausta” J.W. Goethego i własnych przemyśleń.

„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: Kształtować rzeczywistość lub poddać się jej” Josif Brodski Trudno zdefiniować sens życia ludzkiego. Wielu poetów i pisarzy starało się...poleca85%
Język polski

Człowiek jest kowalem swojego losu i rzeźbiarzem bytu.

Myślę, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu i to od niego właśnie zależy, co z tego żelaza wykuje, jak wykorzysta swoje życie. W pierwszej chwili przychodzi mi do głowy niezwykle mądra sentencja „Człowiek jest istotą, której sposób...poleca85%
Język polski

Humanizm, reformacja, kalwinizm

Humanizm: -''Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce"- Terezjusz (Homo sun) -"Do źródeł" (Ad fontes) = powrót do kultury antycznej -"Człowiek jest kowalem swojego losu"- Mirandola -"Człowiek jest miarą wszechrzeczy"- Protagolas...poleca83%
Język polski

Renesans - ściąga

1. RENESANS – (połowa XIV – koniec XVI) inaczej: „odrodzenie”. Określa się nim epokę w dziejach kultury europejskiej; czasy burzliwego rozwoju sztuki, nauki, odkryć geograficznych, a także kultu starożytności, której dzieła są niedościgłym wzorcem...poleca84%
Język polski

Człowiek jest kowalem swego losu czy może o jego wyborach decyduje jakaś siła wyższa? Która wizja losu jest Ci bliższa?

Stwierdzenie "człowiek jest kowalem swego losu jest mi zdecydowanie bliższa niż to ,że o naszym życiu decyduje jakaś siła wyższa lub los. Każdy z nas ma wpływ na własne życie ,a nie przypadek ,czy zbieg okoliczności. To przez swoją pracę...