profil

Humanizm, reformacja, kalwinizm

poleca 85% 763 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Humanizm:
-''Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce"- Terezjusz (Homo sun)
-"Do źródeł" (Ad fontes) = powrót do kultury antycznej
-"Człowiek jest kowalem swojego losu"- Mirandola
-"Człowiek jest miarą wszechrzeczy"- Protagolas =Człowiek jest wszystkim

Reformacja:
Ruch religijny i społeczny XVIw., który wymógł na Kościele katolickim reformy(zmiany), za początek reformacji uważa się wystąpienie Marcina Lutra w 1517r. w Wittenberdze wtedy to Luter do drzwi Kościoła przybił 95 tez o odpustach.

Nie podobały mu się:
-odpusty za pieniądze,
-celibat,

Chciał:
-tłumaczenia Biblii w języku narodowym,
-mszy w języku narodowym,

Kalwinizm:
( Predystynacja- przeznaczenie; wszystko zależne od Boga, nie mamy nic do zrobienia w życiu; bezczynność czyli grzech ),
-arianie(bracia Polscy) nurt protestancki; nie uważali Trójcy Świętej,

Podoba się? Tak Nie