profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Człowiek a środowiskopoleca85%
Biologia

Człowiek a środowisko

Zgodnie z koncepcją Gai, Ziemię należy traktować jako samoregulujący się żywy organizm, w którym materia martwa i ożywiona funkcjonują w pełnej harmonijnej współzależności, tworząc układ globalnej równowagi ekologicznej. Wpływ człowieka na...poleca85%
Biologia

Oddziaływanie człowieka na środowisko

Człowiek jako istota inteligenta, posiadająca rozum i umiejąca korzystać z narzędzi ma ogromny wpływ na środowisko. Wraz z rozwojem homo sapiens rośnie jego negatywne oddziaływanie na florę i faunę Ziemi. Poniżej przedstawione zostanie pięć...poleca85%
Psychologia

Przedmiot badań psychologii i jej definicja

HERMAN EBBINGHAUS w swoim „Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia „ma długą przeszłość a krótką historię”. -długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji -krótka historia : bo jako nauka...poleca85%
Geografia

Środowisko geograficzne, a człowiek

Determinizm geograficzny to działalność człowieka oraz jego życie są bezwarunkowo uzależnione od środowiska. Indeterminizm geograficzny - rozwój społeczny oraz prowadzona przez człowieka wszelka działalność odbywają sięw środowisku , jednak są od...poleca82%
Język polski

Czy człowiek powinien chronić środowisko? - rozprawka

Czy każdy człowiek powinien chronić środowisko ? Chyba nawet przedszkolak zna odpowiedź na to pytanie. Jest to oczywiste, że tak. Można więc zadać pytanie: Jak je chronić? Odpowiedź jestpoleca83%
Geografia

Jak środowisko geograficzne wpływa na działalność i życie człowieka

również potrzebne do zaspokojenia potrzeb człowieka (elementarnych, etc.). Postęp techniczny w pewien sposób wpłynął negatywnie na środowisko , a ono na człowieka. Człowiek wierzy, że jego zasoby sąpoleca83%
Geologia

Gospodarka a środowisko

środowisko ) Negatywne skutki 1) Ze względu na stosunki do środowiska a ) bezpośrednie – wprost oddziaływają - odwracalne – człowiek lub środowiska oczyszcza je - nieodwracalne – nie jest w staniepoleca84%
Biologia

Jak ja mogę chronić środowisko?

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?" Otóż sąpoleca80%
Biologia

Dlaczego powinniśmy chronić środowisko?

ważny aspekt związany z ochroną środowiska to walory turystyczne, a co za tym idzie i ekonomiczne. Czyste środowisko w nienaruszonej przez ludzką ingerencję formie charakteryzuje się nie tylko ogromnym