profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Chemosynteza w obiegu węgla

poleca60%
Biologia

Obieg węgla w przyrodzie

W obieg węgla włączona jest fotosynteza oraz chemosynteza i oddychanie wewnątrzkomórkowe. Węgiel pobrany przez organizmy autotroficzne w postaci dwutlenku węgla jest wykorzystywany do syntezy związków organicznych, a następnie służy organizmom heterotroficznym na kolejnych poziomach troficznych jako składnik materiałów budulcowych i energetycznych. Powrót dwutlenku węgla do atmosfery odbywa się dzięki oddychaniu wewnątrzkomórkowemu w żywych organizmach (autotrofów i heterotrofów)....poleca83%
Biologia

Obieg węgla w przyrodzie

węgla (CO2) oraz jonów wodorowęglanowych (HCO3) i węglanowych (CO2-3). W atmosferze węgiel istnieje prawie wyłącznie w postaci dwutlenku węgla . Atmosferyczny dwutlenek węgla jestpoleca85%
Biologia

Obieg węgla w przyrodzie

Drugi z podstawowych cykli biochemicznych to obieg węgla . Bierze w nim udział węgiel w postaci atomowej lub w różnych związkach. Obieg ten polega na wymianie głównie dwutlenku węgla z atmosferąpoleca85%
Biologia

Obieg węgla w przyrodzie. Efekt cieplarniany.

Krążenie węgla w przyrodzie jest prawie tym samym, co krążenie materii w ogóle. Myślimy wtedy przede wszystkim o materii organicznej, materii której konstrukcja oparta jest na węglu. Należy pamiętaćpoleca85%
Biologia

Obiegi azotu, węgla, wody - definicje

. Obiegi węgla - w przyrodzie źródła węglapoleca85%
Chemia

Obieg niektórych pierwiastków i związków w przyrodzie (Wegiel, Azot i Wody)

OBIEG WEGLA - w przyrodzie mamy roznorodne zrodla wegla np. dwutlenek wegla , wegiel kamienny, wegiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i weglany wapnia. Rośliny do procesu fotosyntezy wykorzystuja