profil

Teksty 26
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Budżet

poleca100%
Słownik języka polskiego

Budżet

rzecz. m (finans.) całość zaplanowanych dochodów i wydatków jakiejś jednostki, np. budżet firmy, budżet gminy, budżet państwa. (pot.) dokument zawierający plan budżetowy przewidziany do realizacji w jakimś czasie.   (w zn. 1.) Podczas zebrania zarządu firmy prezes dużo mówił na temat budżetu (D. lp) działu promocji, w którym spora część wydatków została przewidziana nasfinansowanie kampanii reklamowej na początku przyszłego roku. Mimo tego dyrektor działu promocji...poleca85%
Prawo

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to odpowiedzialność osób winnych popełnienia czynów (naruszeń) wymienionych w art. 138 ustawy o finansach publicznych. Osoby te pełnią różne funkcje w sferze wykonywania budżetu i...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ekonomia

Co to jest etyka? Wtyka to zespól ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej. To nauka o moralności, zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnieniem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustaleniem wskazówek...poleca92%
Prawo

Prawo samorządowe

treść ściąg w załącznikupoleca85%
Administracja

Dochody Publiczne

Praca Kontrolna na przedmiot Prawo Administracyjne i prawo finansów publicznych.poleca91%
Prawo

Prawo budżetowe

Prawo budżetowe zajmuje się zagadnieniami budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności zasadami oraz procedurą ich sporządzania i wykonywania. Prawo budżetowe ma swoją wewnętrzną strukturę, w ramach której...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NBP

1. Forma instytucjonalna oraz cele i zadania. Narodowy Bank Polski – jako centralny bank Rzeczypospolitej Polskiej – jest instytucją państwową, posiadającą osobowość prawną, nie podlegającą jednak wpisowi do rejestru przedsiębiorstw...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Charakterystyka roli i znaczenia Budżetu Państwa

Budżetem nazywamy zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa. Podmiotem budżetu centralnego jest rząd, który sporządza preliminarz budżetowy i przedstawia go do poprawek, skarbu...poleca85%
Prawo

Finanse publiczne i prawo finansowe

PAP. WARTOśCIOWE - to dok. stwierdzające ich właścicielom określone prawa majątkowe. SP stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia po upływie określonego czasu....poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Przykładowy budżet rodzinny

Przykładowy budżet rodzinnypoleca84%
Polityka

Zamówienia publiczne

Pojęcie środków publicznych. Środkami publicznymi są: 1. Dochody publiczne. 2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 3. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek...poleca84%
Język polski

Moja wizja przyszłości

Przyszłość jest pojęciem względnym. Wszystko to, co zdarzy się w czasie bliższym lub dalszym, zależy głównie od Nas samych. To My jesteśmy fundamentem Naszej przyszłości. „My” jako jednostka społeczna, a także jako całe państwo, świat. Moja...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego płacimy podatki i jaki jest mój stosunek do osób uchylających się od tego obowiązku.

Większość z nas wie, że podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne, obejmujące wszystkich obywateli (choć w różnym stopniu, w zależności od prowadzonej przez nich działalności) świadczenie pieniężne, które pobierane jest przez...poleca85%
Administracja

Dyrektywność budżetu.

Dyrektywność budżetu oznacza, że jeśli w budżecie państwa umieszcza się kwotę dochodów , to nie może być ona podstawą roszczenia państwa w stosunku do osoby trzeciej; np. dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych - nie oznacza to obowiązku...poleca88%
Prawo gospodarcze

Prawo- zagadnienia

CAŁOŚĆ PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)poleca85%
Administracja

Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego w procedurze budżetowej

Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego w procedurze budżetowejpoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Jak załatałbym budżet państwa?

Budżet państwa załatałbym w taki sposób, że zacząłbym wydobywać polskie zasoby gazu łupkowego. Polskie zasoby uznawane są za największe w Europie. Amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacuje, że wydobywalne zasoby gazu...poleca86%
Prawo

Prawo finansowe - Zagadnienia na egzamin

1. Pojęcie i zakres prawa finansowego: Prawo finansowe – całokształt norm prawnych, regulujących stosunki finansowe. Jest zespołem norm prawnych, regulujących funkcjonowanie finansów publicznych w danym państwie. Jest gałęzią systemu prawa, w...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Pojęcia - wiedza o społeczeństwie

Państwo - jest to organizacja powołana przez społeczenistwo - ludność żyjąca na danym terytorium - i wyposażona w suwerenna władze. Obywatelstwo - to prawny związek człowiek z państwem; będąc obywatelem danego państwa człowiek ma określone...poleca85%
Administracja

Gospodarka lokalna - WSAS

w załącznikupoleca85%
Prawo administracyjne

Finanse publiczne test

1. Czy w skład finansów publicznych wchodzą: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź – właściwe odpowiedzi) - budżety samorządu terytorialnego - budżety fundacji - budżety szkół gminnych - budżet państwa - budżet zakładu ubezpieczeń...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Budżet Państwa

BUDŻET PAŃSTWA - plan finansowy państwa dotyczący jego dochodów i wydatków związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Projekt opracowuje rząd, zatwierdza sejm i senat, podpisuje prezydent. FUNKCJE BUDŻETU: fiskalna -...poleca85%
Ekonomia

Makroekonomia - Podstawy Makroekonomii.

MAKROEKONOMIA Przedmiot makroekonomii: Racjonalność: Metody badań ekonomicznych: Pułapki poznawcze badań ekonomicznych Podstawowe problemy ekonomiczne: Popyt: Podaż: Zależności między popytem a podażą: Klasyczna krzywa zależności...poleca90%
Podstawy przedsiębiorczości

Biznesplan firmy spółki elektronicznej Pol-Elektro.

INFORMACJE O FIRMIE Nazwa firmy: Firma Elektroniczna Pol Elektro Spółka z o.o. Właściciel: Robert Darkowski Adres: ul. Lipowa 18, 26-024, Lublin Telefon: 0(81) 532-90-22, 505617261 E-mail: [email protected] Rachunek bankowy:...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Warunki przystąpienia Polski do UE

O 19 w Kopenhadze wszystko stało się jasne: Polska może wejść do Unii 1 maja 2004 roku. Dziesięć i pół godziny - tyle dokładnie premier Leszek Miller walczył o lepsze porozumienie. Targował się najdłużej ze wszystkich, aż w końcu dobił targu:...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Budżet państwa

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to po prostu roczny plan gromadzenia dochodów i realizacji wydatków przez...