profil

Ekonomia

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co to jest etyka?
Wtyka to zespól ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej. To nauka o moralności, zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnieniem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustaleniem wskazówek moralnego postępowania. Wymień najważniejsze formy w życiu publicznym. Tolerancja, prawdomówność, uczciwość i odpowiedzialność za słowo. Dlaczego nazywa się te cnoty obywatelskimi? Ponieważ każdy obywatel jest związany z pewnymi prawami, obowiązkami oraz etyką do której powinien się stosować. Co to jest etyka biznesu? Etyką biznesy jest zespół zalet i cnót wymaganych od przedstawicieli różnych środowisk i grup zawodowych. Co to jest etyka pracy? Etyka pracy to zbiór zasad zawodowych. Dyscyplina ta pojawiła się wraz z kapitalizmem i formułuje kodeksy postępowania, które są ważne dla poszczególnych grup zawodowych. Jest to także zbiór zasad i sposobów postępowania wobec innych uczestników życia gospodarczego. Czy w waszym życiu kierujecie się zasadą etyki? Podaj przykłady dzieląc je na rodzinę i kolegów. Tak, kieruje się zasadą etyki. Jest ona ważna. W rodzinie: Tu najbardziej liczy się szczerość i prawdomówność. Również uczciwość jest ważna. Zawsze staram się być uczciwa i prawdomówna. Koledzy, koleżanki: Należy się kierować uczciwością, prawdomównością i co najważniejsze ? należy brać odpowiedzialność za słowa. Gdy powiemy coś przykrego lub gdy obiecujemy coś i nie dotrzymujemy słowa, znajomych boli to bardziej niż rodzinę. Zawsze kieruje się tymi cechami w stosunku do kolegów i koleżanek. Wymień funkcje pieniądza. Pieniądz pełni kilka podstawowych funkcji: - wyraża wartość dobra lub usługi, wskazując, ile jest warta dana rzecz w przeliczeniu na inne. - mierzy płatności odroczone, które mogą być dokonane dopiero w późniejszym czasie, umożliwia to zaciąganie pożyczek, które będą spłacone w przyszłości, wiedząc, że oszczędności nie stracą wartości, - stanowi powszechnie akceptowany środek płatniczy. Szczególne funkcje pełni bank centralny, który jest: -bankiem emisyjnym - należy do państwa i jako jedyny ma prawo dokonywać emisji (druku) pieniądza -bankiem banków - pomaga innym bankom - bankiem gospodarki narodowej - obsługuje budżet i sług państwowy Historia pieniądza. Pieniądzem były: sól, herbata, muszelki, zwierzęta, bursztyn itd. płacąc za dobra, w różnych kulturach używano rozmaitych towarów i przedmiotów, które pełniły role pieniądza. Kiedy pojawiły się pierwsze karty płatnicze? 5.Udziel odp. na pyt: a) Jak należy się zachować jeśli karty płatnicze do bankomatu zaginą lub zostaną skradzione? Należy iść do banku z prośba o wydanie nowej karty i zablokowanie poprzedniej. b) Co należy zrobić gdy bankomat nie zwróci karty? Należy zwrócić się o pomoc do pracownika banku. c) Co należy zrobić jeżeli bankomat wydal nam inna kwotę niż chcieliśmy? Należy zwrócić się o pomoc do pracownika banku. Wymień konta dla nastolatków. - Bank PKO BP ? graffiti konto młodych - Kredyt Bank ? Ekstra Konto Junior - Millenium BiG Bank ? konto Bayer - Bank gospodarki żywnościowej ? Integnum Max - Bank zachodni ? KONTO 24 YOUNG - Wirtualny Bank Wymień i opisz znane Ci papiery wartościowe. Obligacja ? papier wartościowy, dokument stwierdzający dług. Jego wystawca ? przedsiębiorstwo, gmina, państwo ? emitując i sprzedając obligacje, zaciąga pożyczkę u osób, które je kupują. Co to jest budżet? Budżet to plan finansowy zawierający dochody i wydatki danego podmiotu ? osoby, gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, instytucji, gminy, państwa ? w określonym czasie. Co to jest biznes plan i z czego się składa? Biznes plan ? przygotowany dla danego przedsiębiorstwa dokument obejmujący opis procesu wytwarzania danego dobra lub usługi oraz najlepszej strategii wprowadzania danego produktu na rynek. Plan oparty jest na analizie finansowej, pozwalającej przedsiębiorcy ocenić stopień ryzyka i spodziewaną zyskowność przedsięwzięcia. Biznes plan składa się z kilku zasadniczych części. Należy w nim określić: - cel przedsięwzięcia, - rodzaj działalności - produkt - metody zdobywania klientów - lokalizacja firmy - konkurencyjność przedsiębiorstwa - środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia działalności. Wyjaśnij pojęcie etos zawodowy. Etos zawodowy to zespół zalet i cnót wymaganych od przedstawicieli różnych środowisk i grup zawodowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty