profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budująca siła miłościpoleca85%
Język polski

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości, czy też uznawano jedynie skuteczność siły i gwałtu?

Moim zdaniem, od zawsze dostrzegano budującą wartość miłości. Jest ona motywem wielu utworów, w których zwycięża wszystko. Zacznę od jednego z najstarszych i najważniejszych utworów świata – Biblii. Często pojawia się w niej motyw miłości. Już...poleca83%
Język polski

Budująca i niszcząca siła miłości. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów.

Miłość jest jednym z największych i najgłębszych uczuć. Jest to temat często poruszany przez twórców różnych epok. Trudno jest znaleźć utwór, w którym nie byłoby wątku miłosnego. Nie tylko w literaturze możemy odnaleźć temat miłosny,...poleca88%
Język polski

„Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości, czy też uznawano jedynie skuteczność siły i gwałtu?”

dostrzegano budującą wartość miłości . Bardzo mi zależało, aby udowodnić moc miłości , jaka była wywierana na ludzkiej psychice. Często była dla naszych przodków wspaniałym uczuciem, które wielu pragnęłopoleca85%
Język polski

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości, czy też uznawano jedynie skuteczność siły i gwałtu?

najwyższą. Często napotykała na swej drodze trudności, ale pisarze starali się, aby zwyciężyła przeciwność losu. My także powinniśmy doceniać w naszym życiu budującą wartość miłości .poleca85%
Język polski

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą się miłość?

Tematem,który opracowaliśmy na lekcji była hipoteza:" Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą siłę miłości , czy też uznawano jedynie skuteczność siły ?" Według mniepoleca87%
Język polski

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości?

, dla miłości możne poświęcić zdrowie i życie. Już w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartośc miłości . Istnieją różne oblicza miłości . Jedną z nich jest miłość matczyna. O miłościpoleca90%
Język polski

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości.

świata dostrzegano budującą wartość miłości . Bardzo mi zależało, aby udowodnić moc miłości , jaka była wywierana na ludzkiej psychice. Często była dla naszych przodków wspaniałym uczuciem, które wielu