profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Budowa rybosomów

poleca39%
Biologia

Rybosomy

Są ziarnistymi strukturami nieoddzielonymi od cytoplazmy żadną błoną, odpowiedzialnymi za syntezę białek w komórce. Zbudowane są z rybosomalnego RNA oraz białek. Cząstka taka łączy się z informacyjnym RNA i katalizuje syntezę białka. Kompletny rybosom składa się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej. W komórkach eukariotycznych rybosomy rozmieszczone są swobodnie w cytoplazmie lub związane są z błonami retikulum endoplazmatycznego. Ponadto występują w mitochondriach i chloroplastach,...poleca86%
Biologia

Komórka

1.Historia badań: A)J.Z.Jansen: opisali wiele kom. obserwowanych przez mikroskop B)R.Hooke – 1665 – „Micrographia”, ogłosił wyniki badań korka, stwierdzając iż składa się z małych przestrzeni oddzielonych przegrodami C)A. von Leuvenhoek – 1674...poleca83%
Biologia

Notatki - biologia

udostępniam moje notatki :) będzie mi miło jak ktoś będzie z nich korzystał pozdrawiampoleca84%
Biologia

Komórka zwierzęca i roślinna

Obecnie jest wiadomo, że wszystkie organizmy żywe zbudowane są z większej lub mniejszej liczby komórek. Występują więc organizmy jednokomórkowe np. bakterie, pierwotniaki lub wielokomórkowe, zbudowane z wielu współpracujących ze sobą komórek....poleca85%
Biologia

Plastydy rybosomy itd.

zwane granami i długie , mniej liczne łączą ze sobą grana.W komórce jest 50 gran .Chloroplasty umożliwiają asymilację dwutlenku węgla na swietle. RYBOSOMY Rybosomy są odpowiedzialne za biosyntezępoleca85%
Biologia

Komórka; cukrowce; tłuszczowce (lipidy); białka; cytoplazma; plazmalemma; Retikulum endoplazmatyczne (r.e); rybosomy; Aparat Golgiego; Lizosomy; Jądro komórkowe; Heterochromatyna; Mitochondrium; Plastydy

procesów biochemicznych wyróżniamy 2 rodzaje r.e: szorstkie (na jego powierzchni znajdują się rybosomy . Bierze udział w biosyntezie białka) i gładkie (bez rybosomów. Bierze udział w syntezie kwasówpoleca87%
Biologia

Komórka.

1. KOMÓRKA a) elementy plazmatyczne: - jądro , cytoplazma , mitochondrium, plastydy, struktury Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy b) elementy nieplazmatyczne - ścianka komórkowapoleca85%
Biologia

Komórka

patrz plikpoleca85%
Biologia

Translacja - II etap syntezy białek.

W procesie translacji na szczególną uwagę zasługują rybosomy będące miejscem syntezy białka i tRNA. Rybosomy są zbudowane z dwóch połączonych ze sobą dopasowanych podjednostek, z których każda jest