profil

Rybosomy

poleca 39% 78 głosów

Są ziarnistymi strukturami nieoddzielonymi od cytoplazmy żadną błoną, odpowiedzialnymi za syntezę białek w komórce. Zbudowane są z rybosomalnego RNA oraz białek. Cząstka taka łączy się z informacyjnym RNA i katalizuje syntezę białka. Kompletny rybosom składa się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej. W komórkach eukariotycznych rybosomy rozmieszczone są swobodnie w cytoplazmie lub związane są z błonami retikulum endoplazmatycznego. Ponadto występują w mitochondriach i chloroplastach, gdzie są mniejsze, podobne do rybosomów z komórek prokariotycznych. Liczba rybosomów w komórce może wynosić kilkadziesiąt tysięcy.

Zapamiętaj

Rybosomy są strukturami nieobłonionymi.

Podoba się? Tak Nie