profil

Komórka.

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. KOMÓRKA
a) elementy plazmatyczne:
- jądro , cytoplazma , mitochondrium, plastydy, struktury Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy
b) elementy nieplazmatyczne
- ścianka komórkowa
-wakuola

2. BUDOWA JĄDRA KOMÓRKOWEGO
kardiolimfa, jąderko RNA, chromatyna DNA, błona jądrowa, pory
Funkcja jądra:
- kieruje procesami zachodzącymi w komórce
- odpowiada za podział komórki
- zawiera informacje genetyczną komórki

3. BŁONA KOMÓRKOWA
Funkcje błony kom:
- oddziela wnętrze komórki od środowiska zew(kom zwierzęca)
- transport sub(selektywna półprzepuszczalna)

Rodzaje transportów:
- dyfuzja prosta – odbywa sie zgodnie z gradientem stężeń, takie sub jak CO2, O2, H2O przenikają przez błonę swobodnie
- dyfuzja wspomagana w której biorą udział białka transportujące i kanały jonowe odbywa się zgodnie z gradientem stężeń i dotyczy glukozy, sacharozy (cukry proste)
transport aktywny – odbywa się wbrew gradientowi stężeń i wymaga nakładu energii oraz białkowego przenośnika np. Białka, kwasy nukleinowe

4. MITOCHONDRIUM
- oddychanie wewnątrzkomórkowe
*macierz, rybosomy, błona wew, DNA, błona zwe, grzebienie mitochondria

5. SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA
- zwiększa pow. wew. kom.
- dzieli cytozol na wiele podziałów, których mogą zachodzić różne przeciwstawne procesy
- wyznacza trasy transportu produktów i substratów powstałych podczas różnych procesów
a) gładka
- jest miejscem syntezy lipidów
b) szorstka
- jest miejscem syntezy białek

6. APARAT GOLGIEGO
- synteza węglowodanów

7. LIZOSOMY
- występują tylko w kom zwierzęcych
- są małymi pęcherzykami rozsianymi w cytoplazmie w których znajdują się białka enzymatyczne trawiące sub wchłonięte do komórki

8.RYBOSOMY
- są miejscem syntezy białek we wszystkich kom.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata