profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Budowa obwodowego układu nerwowego

poleca63%
Biologia

Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy zbudowany jest z nerwów czaszkowych i rdzeniowych oraz zwojów nerwowych . Nerwy stanowią wiązki aksonów pochodzących z neuronów, których ciała znajdują się w mózgowiu, rdzeniu kręgowym lub w zwojach położonych poza obrębem centralnego układu nerwowego. W zależności od tego, jakie bodźce przewodzą aksony, nerw może być czuciowy, ruchowy lub czuciowo-ruchowy (mieszany). Wyróżnia się 12 nerwów czaszkowych (np. węchowy, wzrokowy, trójdzielny, błędny, okołoruchowy)...poleca85%
Biologia

Autonomiczny układ nerwowy, obwodowy układ nerowowy, Budowa (ucha, oka, mozg, język), odruchy, gruczoły, przebieg impulsów

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, Budowa (ucha, oka, mozg, język), odruchy, gruczoły (chyba źle uzupełnione), PRZEBIEG IMPULSÓW Wszystko w załaczniku. Autor: Damian Gruszka Praca robiona, do własnego uczenia się, z...poleca83%
Biologia

Obwodowy układ nerwowy. Odruchy

Informacje z otoczenia są przekazywane za pomocą nerwów, które tworzą obwodowy układ nerkowy. Znajdują się one w całym ciele, a ich wiązki przypominają kable elektryczne, które odbierają bodźce ze środowiska oraz narządów wewnętrznych i przekazują...poleca85%
Biologia

Układ nerwowy - najważniejsze funkcje

NEURON. Pod względem budowy układ nerwowy dzielimy na: a. ośrodkowy - mózgowie, rdzeń kręgowy b. obwodowy - nerwy rdzeniowe i czaszkowe c. autonomiczny - współczulny i przywspółczulnypoleca90%
Biologia

Układ nerwowy- najważniejsze punkty.

1. układ nerwowy   a) centralny -mózg -rdzeń kręgowy  b) obwodowy   -nerwy czuciowe -nerwy ruchome  -nerwy czuciowo-ruchome c) autonomiczny  -współczulny (sympatyczny)- przyspiesza akcje sercapoleca84%
Biologia

Odśrodkowy układ nerwowy, odśrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy

Homeostaza: zdolność utrzymywania stałego środowiska wewnętrznego organizmu. Łuk odruchowy: receptor: struktury reagującej wytwarzaniem sygnałów na bodziec, czyli zmianę środowiska. Droga dośrodkowapoleca84%
Fizjologia

Układ nerwowy - podział

---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodowy układ nerwowy - utrzymuje łącznosć ustroju ze srodowiskiem zewnętrznym przez nerwy czuciowe, a czynnosciami aparatu ruchowego kieruje za pomocą nerwów ruchowychpoleca85%
Biologia

Bodziec i reakcja, ośrodkowy układ nerwowy

. Substancie neuroprzekaznikowe - acetylocholina i noradrenalina OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY * składa sie z rdzenia kregowego i z mózgu oraz część obwodową - tzw. obwodowy układ nerwowy - składajacy sie z