profil

Odśrodkowy układ nerwowy, odśrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy

poleca 85% 1513 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ nerwowy

Homeostaza: zdolność utrzymywania stałego środowiska wewnętrznego organizmu. Łuk odruchowy: receptor: struktury reagującej wytwarzaniem sygnałów na bodziec, czyli zmianę środowiska. Droga dośrodkowa: nią sygnał przedostać z receptora do układu a konkretnie do ośrodka: mózgu lub rdz., kr., gdzie następuje skierowanie na właściwą drogę odśrodkową: prowadzącą do efektora: którego reakcja jest odpowiedzią na bodziec. Neuron: komórka nerwowa, budowa: akson: najdłuższe rozgałęzienie neuronu kieruje informacje na inne neurony. Dendryty: krótsze wypustki odbierają informację. Neurony czuciowe: odbierają bodżce i przekazują informacje. Neurony ruchowe: dostarczją info do efektorów – mięśni lub gruczołów. Neurony pośrednicze: łączą neurony poprzednich kategorii. Zwykle w OUN. Pompa sodowo potasowa: przez spolaryzowaną błonę przepuszczane są jony sodowe Na+ i potasowych K+. Jony potasowe przenikają do 75 razy więcej niż te drugie. Odś. Ukł. Ner.: to mózg i rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy: ma postać sznura, w kanale kręgowym, przebiega od otworu w czaszce do pierwszego kręgu. Część zewnętrzną zajmuje istota szara w kształcie motyla. Wyróżniamy w niej róg grzbietowy i brzuszny. Rdzeń dzieli się na 31 segmentów(8 szyjnych, 12 piersiowych,5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Istota biała jest w części wewnętrznej. Tworzą ją włókna przenoszące informacje z rdzenia do mózgu. Opony: cienka i przejrzysta łona przylegająca bezpośrednio do mózgu i czaszki. Dzieli się na oponę miękką i pajęczą a między nimi jest płyn rdz. – mózgowy. Mózg: móżdżek: dwie połowy, i robak . Odpowiada za ruch, równowagę i koordynację. Śródmózgowie: łączy się z międz., przez nie przechodzi duża liczba aksonów. Międzymózgowie: znajduje się między półkulami mózgu. To duże skupisko istoty szarej. Odpowiada za integrację informację i przesyła je do kory mózgowej. Podwzgórze: zajmuje się integracją układów wewnątrzwyalniczego i nerwowego. Jest częścią międzym. Nadwzgórze: część międzym., gdzie znajduje się szyszynka. Kresomózgowie: największa i najbardziej złożona część mózgu. Zbudowana z 4 płatów. Zajmuje się dostosowaniem do środowiska. Kora mózgowa: pokryta milionami komórek nerwowych. Obw UN tworzą nerwy od odśr UN: 12 par nerwów od mózgu, 31 par nerwów odchodzi od rdzenia nerwowego. Zadania: obieranie informacji odnośnie środowiska i przekazywanie informacji OUN. Uk. Somatyczny: kontakt ze środowiskiem i pracę mięśni szkieletowych. Uk. Autonomiczny: odpowiedzialny za pracę organów wewnętrznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata