profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Budowa kwiatu

poleca61%
Biologia

Kwiat

Kwiat jest organem generatywnym , charakterystycznym dla roślin okrytonasiennych. Na ogół jest obupłciowy. Składa się z przekształconych liści zarodnionośnych oraz niezwiązanych bezpośrednio z rozmnażaniem liści płonych. Zbudowany jest z dna kwiatowego, na którym osadzone są pozostałe części kwiatu, jak okwiat, pręcikowie i słupkowie (lub pojedynczy słupek), czasem miodniki (w kwiatach owadopylnych). Schemat budowy kwiatu roślin okrytozalążkowych (wg Encyklopedii PWN) Dno...

poleca50%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Okrytonasienne stanowią największą grupę roślin na Ziemi. Charakterystyczną ich cechą są okryte zalążki, otoczone zrośniętymi w postaci słupka owocolistkami. W porównaniu z nagonasiennymi zachodzi u nich dalsza redukcja gametofitu. Proces płciowy ma specjalny charakter i nosi nazwę podwójnego zapłodnienia. Ponadto następuje dalsze zróżnicowanie anatomiczne, czego jednym z przykładów jest występowanie w drewnie naczyń. Kwiat, owoc, nasienie oraz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych...poleca85%
Biologia

Etapy rozmnażania i inne

zapylenie-przeniesienie ziarna pylku na znamie slupka zaplodnienie-jest to przedostanie sie plemnika do kom jajowej zaplodnienie-u roslin okrytonasiennych wystepuje zaplodnienie podwujne zaplodnienie-u roslin okrytonasiennych nazywamy je...poleca85%
Biologia

Budowa kwiatu - ściąga.

Szparki- drobne otworki, prze które z wnętrza liścia wydostaje się para wodna i powstający w wyniku fotosyntezy tlen. Elementy budowy rośliny kwiatowej: pęd: owoce +nasiona, kwiat, liście, łodyga. Pod ziemią: korzeń. Liście: Budowa: Blaszka górna...poleca85%
Biologia

Rośliny okrytozalążkowe, sosna

Sosna pospolita : jednopienna (na tym samym okazie są kwiaty męskie i żeńskie), rozdzielnopłciowa (kwiaty oddz) Kwiatostan żeński : zbudowany z dużej ilości owocolistk. (składa się z owocolistka i 2 nagozalążków) zalążek : 2n : okienko,...poleca84%
Biologia

Budowa kwiatu

Kwiat jest skróconym pędem, służącym do rozmnażania płciowego. W kwiatach znajdują się męskie orany rozrodcze - słupki z zalążkami. Oprócz pręcików i słupków w kwiatach wyróżniamy okwiat złożony z kielicha i korony.Pełni ona funkcje ochronne i...poleca80%
Biologia

Kwiat - budowa i funkcje

KWIAT jest organem rozmnażania płciowego. Występuje tylko u roślin nasiennych. Wytwarza nasiona. Kwiat jest skróconym, przekształconym pędem. Jego części to przekształcone liście. BUDOWA KWIATU OKWIAT to zewnętrzna część kwiatu, która...poleca82%
Biologia

Rozmnażanie.

1. Rozmnażanie jest warunkiem istnienia gatunków a tym samym ciągłości życia na Ziemi. Ten bardzo ważny proces umożliwia wydanie potomstwa, co przedłuża istnienie gatunków. 2. Wzrost organizmu polega na zwiększaniu się liczby komórek a rozwój...poleca84%
Biologia

Co to jest kwiat?

Kwiat - organ sporofitu, w którym wykształcają się elementy rozrodu płciowego roślin nasiennych, przekształcony, skrócony pęd rośliny kwiatowej. U większości roślin okrytonasiennych kwiat składa się z pręcików, słupków, a także u wielu roślin z...poleca81%
Biologia

Morfologia i anatomia roślin - dział botaniki

Botanika - morfologia i anatomia roślin. Botanika morfologia i anatomia. 1. Budowa zarodka. Zarodkiem nazywamy młody, niedojrzały organizm roślinny we wczesnym stadium rozwojowym, w którym nie jest on jeszcze samodzielny, lecz zależny od...poleca84%
Biologia

Rozmnażanie się roślin i zwierząt - najważniejsze informacje

Rozmnażanie się roślin - bezpłciowe - jeden osobnik daje początek 2 identycznym osobnikom potomnym przez: - podział - glony jednokomórkowe, - fragmentację - glony, - zarodniki - glony, mszaki, paprotniki; - wegetatywnie - okrytonasienne....poleca85%
Biologia

Rozmnażanie roślin i zwierząt

PLECHOWCE- to organizmy które nie wykształciły organów, związanych ze środowiskiem wodnym. ORGANOWCE- to rośliny przystosowane do życia na lądzie, mające organy- korzeń, liść, łodygę. PIERWOTNIAKI_ to org. Jednokomórkowe, których komórki...poleca85%
Biologia

Budowa i rola kwiatów

Kwiat - to część przekształconego pędu służący do rozmnażania płciowego. Organem płciowym żeńskim w kwiecie jest słupek z komórką jajową wewnątrz. Organami płciowymi męskimi w kwiecie są pręciki zawierające plemniki w ziarnkach pyłku. Płatki...poleca81%
Biologia

Budowa Kwiatu i owoca

Kwiat i owoc Około 130 milionów lat temu pojawiły się pierwsze rośliny kwiatowe. W ciągu następnych 40 milionów, stoły się one najdoskonalszymi roślinami na Ziemi, takimi są też i dzisiaj. Rośliny kwiatowe odniosły taki sukces ewolucyjny,...poleca84%
Biologia

Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych

"Cykl rozwojowy pkrytonasiennych" Moja praca w formacie .DOC zawiera w sobie m.in. zagadnienia takie jak: 1. Budowa kwiatu (słupek, pręciki). 2. Zapylanie krzyżowe. 3. Mechanizm podwójnego zapłodnienia. 4. Powstanie nasienia i...