profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Brzoza

poleca60%
Słownik etymologiczny języka polskiego

Brzoza

‘drzewo Betula’.poleca84%
Biologia

Drewno - Refereat-"Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?"- Ekologia-Biologia-Praca konkursowa ktora dostala wyroznienie!!!

Codziennie stykamy się z przedmiotami w naszych domach, wykonanych w całości lub po części z drewna. Nigdy jednak nie zastanawiamy się skąd ono pochodzi ani jaką miało przeszłość. Przecież drewno używane w przetwórstwie w większości pochodzi z...poleca83%
Język polski

Esej interpretacyjny wiersza W. Broniewskiego pt.„Brzoza”

Utwór Władysława Broniewskiego „Brzoza”, odczytałam jako kondensacje cierpienia ojca po śmierci córki. Na pierwszy plan wysuwa się tytułowa brzoza. Możliwe, że nie jest to dojrzałe drzewo a jedynie symboliczny fragment białej kory brzozowej...poleca79%
Geografia

Lasy Polski

Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma klimat...poleca83%
Biologia

Krótkie informacje o 15 gatunkach krzewów i drzew

AKACJA (ACACIA) Rodzaj obejmuje ok.500-800 gatunków drzew i krzewów z rodziny mimozowatych występujących na obszarach tropikalnych i subtropikalnych całego Świata. BEZ DZIKI (SAMBUCUS) Krzew lub rośliny zielone z rodziny...poleca81%
Biologia

Zielnik

Fakt, że drzewa i krzewy występują niemal wszędzie, pozwala nam podziwiać je i obserwować, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Na terenach niezurbanizowanych drzewa i krzewy w mniejszym stopniu podlegają wpływom człowieka; w...poleca82%
Geografia

Lasy.

Las to wielki zespół różnorodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych, przystosowanych do życia obok siebie, na wspólnym obszarze. Stanowi on przykład biocenozy, której dominującym składnikiem są drzewa. O składzie gatunkowym i rozmieszczeniu...poleca83%
Biologia

Tolerancja organizmów na różne czynniki życia

Tolerancja – (biol.) odporność organizmu na szkodliwe czynniki środowiskowe. Każdy organizm żyje w określonym środowisku, na który składają się elementy ożywione (biotyczne) i nieożywione (abiotyczne). Środowisko nieożywione stawia przed...