profil

Wybierz przedmiot
Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Broniewski Władysław

poleca50%
Słownik pisarzy

Broniewski Władysław

Współczesny poeta. Urodzony w rodzinie inteligenckiej o tradycjach patriotycznych. Pierwsze wiersze drukował jako licealista w podziemnej gazetce, wydawanej przez szkolną organizację konspiracyjną. Walczył w Legionach Polskich, do których zaciągnął się w 1915. Internowany w obozie w Szczypiornie. W 1918 zaczął studiować filozofię. Przerwał naukę, by walczyć z bolszewikami. Zrażony nierównościami społecznymi w nowej Polsce, zbliżył się do lewicy. Współpracował z prasą komunistyczną....poleca85%
Język polski

Wzory poezji tyrtejskiej w literaturze XIX i XX wieku

Za pierwszego twórcę poezji tyrtejskiej uważny jest Tyrteusz, spartanin; autor ten, za najważniejsze uznawał cnoty związane z wojskiem (charakter samej Sparty); w zachowanym fragmencie wiersza "Rzecz to piękna..." formułuje pewne założenia,...poleca88%
Język polski

Porównaj świat miasteczka w utworach Mickiewicza i Broniewskiego oraz postaci Ryfki i Karusi. Jak bohaterki postrzegają świat? W jakiej rzeczywistości żyją?

W Mickiewiczowskiej programowej Romantyczności utwór jest chronologicznie osadzony w czasach swojego autora, w realiach dziewiętnastowiecznego małego miasteczka. Klimat tego miasteczka jest swoisty i dobrze skądinąd znany także z...poleca85%
Język polski

Analiza porównawcza wierszy "Testament mój" Juliusza Słowackiego i "Targowisko" Władysława Broniewskiego.

Dokonaj analizy porównawczej wierszy „Testament mój” Juliusza Słowackiego i „Targowisko” Władysława Broniewskiego. Zwróć uwagę na sposób wykorzystania tradycji romantycznej w utworze dwudziestowiecznego poety. Sposób walki o niepodległość,...poleca83%
Język polski

Analiza porównawcza utworów A. Mickiewicza "Romantyczność" z utworem W. Broniewskiego "Ballady i romanse".

Do zbioru "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza nawiązuje wiele utworów, wśród których wyróżniamy balladę o takim samym tytule- "Ballady i romanse" Władysława Broniewskiego. Utwór ten nawiązuje do "Romantyczności"...poleca86%
Język polski

„Trudny i trwały będzie, poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd...poleca86%
Język polski

„Dzięki utworom J. Kochanowskiego i W. Broniewskiego zrozumiałam prawdę stwierdzenia, iż poezja pozwala nam na spotkanie z drugim człowiekiem, zaznaniem uczuć, których nie przeżyliśmy, lub też odnalezienie własnych uczuć”

Będę starała się bronić tezy, iż dzięki utworom J. Kochanowskiego i W. Broniewskiego zrozumiałam prawdę stwierdzenia, iż poezja pozwala nam na spotkanie z drugim człowiekiem, zaznaniem uczuć, których nie przeżyliśmy, lub też odnalezienie...poleca85%
Język polski

Aluzja literacka na podstawie "Romantyczności" Mickiewicza i wiersza "Ballady i romanse" Broniewskiego.

„Dokonując interpretacji ballady A. Mickiewicza „Romantyczność” oraz wiersza W. Broniewskiego „Ballady i romanse” ukaż, na czym polega aluzja literacka ” Do poezji Adama Mickiewicza nawiązuje wielu twórców, wśród nich znalazł się...poleca85%
Język polski

Patriotyzm - od romantyzmu do współczesności

PATRIOTYZM „Patria” znaczy z greckiego - ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejawów patriotyzmu i ukazuje...poleca83%
Język polski

Sytuacja polskiej literatury, kultury i sztuki w czasie II wojny światowej.

Rok 1939, czyli rok wybuchu II wojny światowej zapisał się w historii jako początek czarnych dni dla kultury i nauki polskiej. Bowiem już od wybuchu wojny, obydwaj okupanci poczęli tempić polską inteligencję, uznając ją za zbyt niebezpieczną....poleca82%
Język polski

Motywy i symbole biblijne w różnych utworach literackich.

Spotykane są one dość często. Zdecydowanie najwięcej nawiązań odnosi się do biblijnych motywów Starego Testamentu. I tak: - do opisu stworzenia świata i człowieka nawiązują tacy twórcy, jak Jan Kochanowski ("Czego chcesz od nas, Panie")...