profil

Wybierz przedmiot
Teksty 17
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bitwa pod Hastings 1066poleca85%
Historia

Historia - daty - XIw.

1000 - zjazd w Gnieźnie, z pielgrzymującym do grobu św. Wojciecha cesarzem Ottonem III utworzenie metropolii (arcybiskupstwa) w Gnienie , biskupstw w Krakowie , Kołobrzegu i Wrocławiu zawarcie przymierza polsko- niemieckiego, ok. 1000 r. za Olafa...poleca86%
Historia

Średniowiecze

Półwysep Arabski zamieszkiwały plemiona należące to semickiej grupy jęz. Ze wzgl. na pustynne warunki na Płw. Arab. walczyły między sobą o pastwiska, wody, łupy. Hodowali bydło i handlowali. Mahomet w oparciu o chrześcijanizm i judaizm stworzył...poleca86%
Historia

Europa feudalna.

<BR>Pomimo ciągłych najazdów z zewnątrz, na początku XI w. średniowieczna Europa zaczęła nabierać coraz wyraźniejszych kształtów , a feudalizm stal się dominującym na tym obszarze systemem społecznym. <BR> <BR>Średniowiecze i...poleca88%
Historia

Daty z pełnego średniowiecza

1054 – schizma chrześcijańska – zerwanie łączności między obydwoma Kościołami, których przedstawiciele obłożyli się wzajemnie klątwami 1063 – papież Aleksander II na synodzie laterańskim wezwał wszystkich rycerzy do pomocy w wojnie z Maurami...poleca79%
Historia

Odkrycia Wikingów

Ameryka, historia odkryć i podróży geograficznych, pierwsze odkrycia na obszarze Ameryki w X w. należą do Normanów. 981-982 Eryk Rudy dopłynął do Grenlandii, ok. 1000 jego syn, Leif, dotarł do ziem, które nazwał: Helluland (Ziemia Płaskiego...poleca83%
Historia

Daty od 495 r do 1453 r

496r.-chrzest państwa Franków,dzięki Chlodwigowi 732r.-bitwa pod poitiers Frankowie pod dowództwem Karola Młota powstrymali ekspansję Arabów 751r.-przejęcie władzy przez dynastię Karolingów(pepin Mały) 800r.-koronacjaKarola Wielkiego...poleca78%
Historia

Kształtowanie sie monarchii parlamentarnej w Anglii

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Anglii w początkach czasów nowożytnych Wilhelm Zdobywca: • 1066-bitwa pod Hastings - pokonał Anglosasów i stworzył Anglonormanów • stworzył nowy system lenny - "wasal mojego wasala jest moim wasalem" •...poleca83%
Historia

Normanowie i ich europejskie podboje w wiekach IX-XI

„ W trakcie swoich dalekich wypraw, których trasy rozciągały się od Ameryki Północnej po Konstantynopol, wikingowie – wojownicy z Północy – plądrowali i zdobywali wiele krain, a w niektórych z nich się osiedlali.” Gdy kresu dobiegło cesarstwo...poleca85%
Historia

Normanowie

PRZYCZYNY PODBOJÓW NORMANÓW: - surowy klimat, nieurodzajne gleby i nadmiar ludności, - rozpad systemu plemiennego i walki o nowe tereny i bogactwa, - Znajomość techniki żeglowania i mapy, - chęć łupów i bogacenia się. Rozwój wczesnych...poleca85%
Historia

Wczesne średniowiecze - krótka synteza

1. Daty: 800 r. – koronacja cesarska Karola Wielkiego 843 r. – traktat w Verdun 866 r. – chrzest Bułgarii 962 r. – koronacja cesarska Ottona I 974 r. – chrzest Węgier 988 r. – chrzest Rusi Kijowskiej 1066 r. – bitwa pod Hastings 2....poleca85%
Historia

Osiągniecia Anglii, Bułgarii, Wegier we wczesnym Średniowieczu.

Osiągnięcia Angli, Węgier i Bułgarii Decydującą rolę w rozwoju średniowiecznej Europy odegrały masowe migracje ludów zamieszkujących dotychczas tereny Europy Środkowej i Wschodniej. Owe migracje zmieniły zarówno obraz etniczny kontynentu, jak i...poleca85%
Historia

Wikingowie (Normanowie)

Staro skandynawskie słowo vikingr ,oznaczające pierwotnie członków rozbójniczych załóg okrętów wojennych zostało w historiografii rozciągnięte na określenie wszystkich nacji Półwyspu Skandynawskiego, Danii i Islandii, co w istotny sposób...poleca85%
Historia

Daty z średniowiecza które trzeba mieć na ściądze

325-sobór w Nicei 496-chrzest Chlodwiga 732-Młot z rody Karolingów 751-syn Młota-Pepin Mały ogłasza się królem 822-chrzest państwa Wielkomorawskiego z rąk Bizancjum w celu odizolowania się od państwa niem. (misja Cyryla i Metodego)...poleca79%
Historia

Wikingowie- najazdy Normanów i ich podboje.

Wikingowie - najazdy Normanów. Normanowie inaczej wikingowie- śmiali, okrutni rabusie, żeglarze- wojownicy, a także "ludzie z północy" przybyli ze Skandynawii, nękający i wzbudzający lęk w całym kontynencie europejskim. Z natury farmerzy...poleca79%
Historia

Daty z historii

DATY: IIpoł. IVtys. p.n.e.- Powstanie cywilizacji starożytnego Sumeru. Pierwsze państwa na świecie. Wynalazki: szkoła, szkło, pismo, piwo, koło, brąz? Ok.3000r p.n.e.- Powstanie starożytnego Egiptu. 1750r p.n.e.- Powstanie kodeksu Hammurabiego...poleca84%
Historia

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych oraz władzę dynastii Karolingów we Francji, a...poleca83%
Historia

Ekspansja Normanów w VIII-XI w. i jej wpływ na dzieje średniowiecznej Europy.

Normanowie (z staronordyjskiego Normaen- „człowiek północy”) to północny odłam Germanów, którego siedzibą były półwyspy Jutlandzki oraz Skandynawski, tak naprawdę nie byli oni jednolitą grupą, mieszkańców dzisiejszej Norwegii oraz Danii nazywano...