profil

Daty z pełnego średniowiecza

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1054 – schizma chrześcijańska – zerwanie łączności między obydwoma Kościołami, których przedstawiciele obłożyli się wzajemnie klątwami
1063 – papież Aleksander II na synodzie laterańskim wezwał wszystkich rycerzy do pomocy w wojnie z Maurami
1066 – książę Normandii – Wilchelm Zdobywca organizuje wyprawę do Anglii; bitwa pod Hastings (Harold Anglos przegrywa) W.Z. koronowany
1071 – bitwa pod Manzikerte – część Azji M. dostała się pod panowanie Turków
1075 – Dictatus pape – reformy gregoriańskie
1077(styczeń) – Canassa – moment triumfu papieża nad cesarze ( H. IV boso,pokuta)
1086 – w Anglii przeprowadzono powszechny spis ludności w celach podatkowych
1095 – synod w Clermont – papież Urban II wysuwa hasło „świętej wojny” przeciwko muzułmańskim Turkom
1096(wiosna) – wyprawa ludowa zwana chłopską
1096(jesień) – I wyprawa rycerska (rycerze Fr., Niem., Wł.) – Gotfryd de Bouillon i Baldwin
1099 – zdobycie Jerozolimy
1122 – konkordat w Wormacji między Henrykiem V a Kalikstem II
1147-49 – II wyprawa krzyżowa (Ludwik VII i Konrad III – brak współpracy)
1187 – sułtan turecki Saladyn zabrał chrześcijanom Jerozolimę i znaczną część Kr. Jeroz.
1189-92 – III wyprawa krzyżowa
1202-04 – IV wyprawa krzyżowa (inicjatorem był Innocenty III, a organizatorem Wenecja)
1204 – zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
1206 – wódz Temudżyn dokonał zjednoczenia plemion Mongolskich
1209-29 – krwawe walki z Albigensami
1212 – bitwa pod Navas de Tolosa (Maurowie przegrali)
1215 – IV sobór laterański (na którym ustalono zwalczanie herezji, powszechna katechizacja, obowiązek zakładania szkół parafialnych, obowiązek spowiedzi wielkanocnej)
1215- powstanie społ. Angielskiego , odmówili płacenia podatków
1215 – Jan bez Ziemi wydał przywilej: Wielką Kartę Swobód
1217-21 – V wyprawa krzyżowa (kr. Węgierski Andrzej II)
1223 – nad rzeką kałką doszło do walki między mongołami a księciami ruskimi
1227 – umiera Czyngiz-chan i dzieli imperium na 4 państwa pomiędzy 3 synów i wnuka
1228 – wyprawa Fryderyka II drogą morską, odzyskał Jerozolimę
1229 – koronowany a króla Jerozolimy
1237-40 – Batu-chan dokonał podboju Rusi (w 1240 zdobycie Kijowa)
1241 – wyprawa na Węgry (na czele Batu-chan) i Polskę – mongołowie wkroczyli na tereny Małopolski i doszło do bitwy pod Chmielnikiem (Polska przegrała) ; Sandomierz ; Wiślica ; Kraków ; Śląska, bitwa pod Legnicą w czasie której zginął Henryk II Pobożny
1244 – Turcy ostatecznie zajęli Jerozolimę
1248-54 – VI wyprawa krzyżowa – organizatorem był Ludwik IX Święty
1264 – Szymon de Montfort zwołał naradę w Londynie (baronowie + duchowieństwo + przedstawiciele rycerstwa i miast) I w dziejach Anglii parlament
1270 - VIII wyprawa krzyżowa
1291(2) – upadek Akki – ostatniej twierdzy krzyżowców
1302 – Filip IV Piękny zwołał Stany Generalne

CZECHY
1003 – wkroczenie B. Chrobrego do Pragi
1085 – Wratysław II koronowany na króla
1140 – zerwanie zasady senioratu
1158 – koronowanie Władysława II
1197 – Przemysł Ottokar I przejmuje tron
1203 – podporządkowanie Moraw
1278 – bitwa pod Suchymi Krutami, Rudolf Habsburg(wojska czeskie przegrały) P.O. I zginął
1300 – bunt feudałów przeciw Władysławowi Łokietkowi, Wacław II opanował księstwo krakowskie i został królem Polski
1305 – umarł W. II
1306 – umarł W. III ostatni przemyślid

WĘGRY
974 – przyjęcie chrztu przez władcę – Gejzę
1060 – koronowanie kolejnego Arpada – Beli I
1205 – władcą zostaje Andrzej II
1222 – bunt rycerstwa i możnych na skutek ucisku podatkowego
1225 – wypędzenie z Siedmiogrodu Krzyżaków
1235 – zmarł Andrzej III
1241 – najazd ordyńców Batu-chana, zrujnowanie kraju gospodarczo
1301 – Karol Robert koronowany

RZESZA – 962-1806(I)
1176 – bitwa pod Legnano
1250 – śmierć Fryderyka II
125-73 – wielkie bezkrólewie
1347 – Karol IV sięgnie po koronę cesarską
1356 – „Złota Bulla” Karola IV regulowała stosunki polityczne w Rzeszy potwierdzając federacyjny charakter, określała elektorów królów niemieckich

RUŚ KIJOWSKA
1240 – Aleksander nad rzeką Newą rozgromił wojska szwedzkie
1242 – odparł także zagrożenie ze strony krzyżaków
1380 – bitwa na Kulikowym Polu i wielkie zwycięstwo Moskwy nad Mongołami
1382 – Mongołowie zorganizowali wyprawę represyjna, zdobyli i zniszczyli Moskwę
1480 – Iwan III Srogi zaprzestał płacenia danin na rzecz Mongołów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty