profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Bezczaszkowce

poleca100%
Biologia

Bezczaszkowce

Są to małe morskie zwierzęta, żyjące przy dnie. Posiadają prymitywną, ale typową dla strunowców budowę . Znanym przedstawicielem bezczaszkowców jest lancetnik . Ma ciało wydłużone i bocznie spłaszczone. Otwór gębowy otoczony jest wieńcem czułków. Narządem ruchu jest fałd skórny. Układ mięśniowy ma budowę metameryczną. Struna grzbietowa ciągnie się przez całe ciało. Występuje cewka nerwowa z niewielkim pęcherzykiem mózgowym. Układ krwionośny jest zamknięty, rolę serca pełni...

poleca60%
Biologia

Bezczaszkowce

Są to małe morskie zwierzęta, żyjące przy dnie. Posiadają prymitywną, ale typową dla strunowców budowę. Znanym przedstawicielem bezczaszkowców jest lancetnik . Ma ciało wydłużone i bocznie spłaszczone pokryte jednowarstwowym nabłonkiem , pod którym leży tkanka łączna. Otwór gębowy otoczony jest wieńcem czułków. Narządem ruchu jest fałd skórny , biegnący wzdłuż ciała, od strony grzbietowej przez część ogonową i brzuszną, gdzie się rozdwaja. Układ mięśniowy tworzą mięśnie poprzecznie...poleca85%
Biologia

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców i strunowców

Bezkręgowce niższe PIERWOTNIAKI Brak układu krążenia; dyfuzja GĄBKI Brak układu krążenia; dyfuzja JAMOCHŁONY Brak układu krążenia; dyfuzja...poleca85%
Biologia

Układ wydalniczy strunowców

Osłonice-Żachwy, jak wszystkie osłonice, nie mają układu wydalniczego. Zbędne produkty przemiany materii magazynowane są do końca życia zwierzęcia w komórkach pochodzenia mezenchymatycznego, które są albo pojedynczo porozrzucane albo tworzą...poleca85%
Biologia

Istota procesu wydalania z uwzględnieniem ewolucji układu wydalniczego zwierząt

Wydalanie jest procesem fizjologicznym polegającym na usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów przemian związków azotowych (amoniak,mocznik,kwas moczowy),dwutlenku węgla oraz wody i nadmiaru soli mineralnych a także innych związków zbędnych dla...poleca85%
Biologia

Strunowce

Są grupą licznych gatunków znacznie różniących się między sobą. Strunowce żyją na całej kuli ziemskiej w środowiskach wodnych i lądowych, które wpływają na sposób życia i budowę tych zwierząt. Wszystkie strunowce posiadają szkielet wewnętrzny w...poleca85%
Biologia

Układ pokarmowy i sposoby pobierania pokarmu u strunowców

Gromada: Ogonice (Appendiculariae) Przewód pokarmowy zbudowany jest prosto. Otwór gębowy prowadzi do gardzieli, trójkątnej w przekroju, w tylnej części po bokach przebitej dwoma otworami skrzelowymi. W bocznych okolicach...poleca88%
Biologia

Aromorfozy w rozwoju ewolucyjnym strunowców

Aromorfoza to pojawiająca się znacząca zmiana jakościowa w obrębie grupy organizmów, podnosząca ich poziom organizacji, metabolizm i funkcje życiowe ma wyższy szczebel ewolucyjny.Termin ten został użyty po raz pierwszy przez A.N.Siewiercowa (1936...poleca88%
Biologia

Bezczaszkowce

Role szkieletu osiowego pelni struna grzbietowa ciagnaca się przez cale cialo.cewka nerwowa lezy nad struna.Lancetnik zyje w pelnoslonych morzach,ryje w piaskach,funkcjonuje jak pletwy,cialo splaszczone bocznie,zwezone na obu...poleca85%
Biologia

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców i strunowców

W organizmach zwierzęcych musi istnieć wewnętrzny układ transportujący substancje pokarmowe oraz tlen do komórek i odbierający z nich szkodliwe produkty przemiany materii. U różnych gatunków- w zależności od trybu życia i środowiska-...poleca85%
Biologia

Cechy charakterystyczne strunowców na oraz bezczaszkowców

Ich główną cechą jest występowanie struny grzbietowej, czyli chordy, która jest elastycznym pręcikiem przebiegającym wzdłuż ciała, powstaje z mezodermy, głównie występuje w rozwoju zarodkowym. Występowanie cewkowatego układu nerwowego,...poleca85%
Biologia

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

Oddychanie jest to złożony proces, który bezustannie zachodzi w żywych organizmach zwierzęcych oraz roślinnych. Polega on na pobieraniu tlenu (O2) i wydalaniu końcowych produktów utleniania, czyli dwutlenku węgla (CO2) i wody (H2O). Dzięki...poleca88%
Biologia

Bezczaszkowce - przegląd układów

Budowa zewnętrzna. Są to niewielkie przezroczyste zwierzęta, przypominające małe rybki. Wydłużone, bocznie spłaszczone ciało z charakterystycznym rombowatym rozszerzeniem na tylnym końcu, pełniącym funkcję płetwy ogonowej. Wzdłuż...