profil

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców i strunowców

poleca 85% 209 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Pierwotniaki

Bezkręgowce niższe

PIERWOTNIAKI

Brak układu krążenia; dyfuzja

GĄBKI

Brak układu krążenia; dyfuzja

JAMOCHŁONY

Brak układu krążenia; dyfuzja

PŁAZIŃCE (ROBAKI PŁASKIE)

Brak układu krążenia; dyfuzja

WSTĘŻNIAKI

Posiadają układ krążenia:
*trzy naczynia:
-dwa biegną wzdłuż ciała, połączone poprzecznymi naczyniami
*nieposiadaną serca
*krew wprowadzana w ruch poprzez skurcze mięśni i ruch ciała
*ich krew zawiera hemoglobinę
NICIENIE(ROBAKI OBŁE)

Brak układu krążenia: dyfuzja

Bezkręgowce wyższe
PIERŚCIENICE

Posiadają zamknięty układ krążenia:
*dwa główne naczynia
-jedno położone grzbietowo tuż nad jelitem (zbiera krew z naczyń segmentowych)
-drugie leży tuż pod przewodem pokarmowym (rozprowadza krew po narządach)
-oba te naczynia połączone są naczyniami kurczliwymi
*posiadają serce (połączenia dwóch głównych naczyń w okolicy przełyku)

STAWONOGI

Posiadają otwarty układ krążenia:
*naczynia krwionośne są otwarte, co pozwala krwi wylewać się do hemocelu (zatok znajdujących się w ciele)
*posiadają serce położone w grzbietowej części ciała

MIĘCZAKI

Posiadają otwarty układ krążenia:
*dwie tętnice (otwarte):
-pierwsza prowadzi krew do przedniej części ciała
-druga prowadzi krew do tylniej części ciała
-krew wylewa się do hemocelu
*żyły:
-odprowadzają krew ze skrzeli do serca
*posiadają serce

Strunowce

OSŁONICE

Posiadają otwarty układ krążenia:
*dwa naczynia krwionośne:
-skrzelowe
-jelitowe
-łączą się z licznymi zatokami
*woreczkowate serce

BEZCZASZKOWCE

Posiadają zamknięty układ krwionośny (jednoobiegowy):
*naczynia krwionośne
-tętnica skrzelowa
-rozdziela się na drobne naczynia włosowate
-one łączą się
-tworzą żyłę wątrobową, która doprowadza krew do serca
*serce

RYBY

Posiadają zamknięty układ krwionośny (jednoobiegowy):
*naczynia krwionośne:
-tętnica
-żyła z ciała
*serce:
-przedsionek
-komora
-zatoka żylna
-opuszka tętnicza
^pomiędzy przedsionkiem, a komorą znajduje się zastawka
^pomiędzy komorą, a stożkiem znajduje się zastawka

PŁAZY

Posiadają zamknięty układ krążenia:
*serce:
-zatoka żylna
-komora
-dwa przedsionki
^z komory serca wychodzi tętnica (ten odcinek zwany jest stożkiem tętniczym), która dalej rozdziela się na tętnicę płucną (są dwie tętnice płucne) i aortę
*dwa obiegi
-mały obieg (płucny)
^odtlenowana krew płynie przez dwie tętnice płucne (każda prowadzi do jednego płuca)
^ tak rozgałęziają się na naczynia włosowate
^dochodzi do utlenowanina krwi i naczynia włosowate łączą się w dwie żyły płucne

^dwie żyły płucne łączą się w jedną żyłę płucną, która doprowadza krew do lewego przedsionka
-duży obieg:
^krew dotlenowana płynie przez aortę do narządów ciała
^ tam rozgałęzia się na naczynia włosowate, które oddają O2 a pobierają CO2
^dalej naczynia włosowate łączą się z żyły, które prowadzą do zatoki żylnej
^z tamtą krew wpada do prawego przedsionka
*brak komór w przegrodzie
*duże i jądrzaste krwinki

GADY

Posiadają zamknięty układ krwionośny:
*serce:
-zatoka żylna
-dwa przedsionki, częściowo przedzielone
-komora
*dwa obiegi:
-mały obieg (płucny):
^krew z prawej części komory tłoczy się do pnia płucnego
^on rozgałęzia się na dwie tętnice płucne
^one doprowadzają odtlenowaną krew do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa
^dotlenowana krew powraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka
-duży obieg:
^krew z lewej części komory tłoczy się pnia płucnego
^on rozgałęzi się na lewą i prawą aortę
^one doprowadzają dotlenowaną krew do narządów i tam następuje wymiana gazowa
^odtlenowana krew wraca do serca prze żyłę wątrobową i żyły główne przednią i tylną

PTAKI

Posiadają zamknięty układ krwionośny:
*serce:
-prawy i lewy przedsionek
-prawa i lewa komora
^zastawka trójdzielna w prawej części serca
^zastawka dwudzielna w lewej części serca
^zastawki półksiężycowate pomiędzy tętnicami, a komorami
*dwa obiegi:
-mały obieg (płucny):
^krew z prawej komory tłoczona jest do tętnicy płucnej
^ta doprowadza odtlenowaną krew do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa
^ z płuc dotlenowana krew wraca prze żyłę płucną od lewego przedsionka


-duży obieg:
^krew z lewej komory tłoczona jest do aorty
^ta rozprowadza krew dotlenowaną po wszystkich narządach
^odtlenowana krew powraca trzema żyłami głównymi do prawego przedsionka
*krwinki czerwone są małe i posiadają jądro

SSAKI

Posiadają zamknięty układ krążenia:
*serce
-prawy i lewy przedsionek
-prawa i lewa komora
^zastawka trójdzielna w prawej części serca
^zastawka dwudzielna w lewej części serca
^zastawki półksiężycowate pomiędzy tętnicami, a komorami
*dwa obiegi:
-mały obieg (płucny):
^krew z prawej komory tłoczona jest do tętnicy płucnej
^ta doprowadza odtlenowaną krew do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa
^ z płuc dotlenowana krew wraca prze żyłę płucną od lewego przedsionka
-duży obieg:
^krew z lewej komory tłoczona jest do aorty
^ta rozprowadza krew dotlenowaną po wszystkich narządach
^odtlenowana krew powraca dwiema żyłami głównymi do prawego przedsionka serca
*krwinki są małe, dwuwklęsłe i nie posiadają jądra

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut