profil

Bezczaszkowce

poleca 100% 4 głosy

Są to małe morskie zwierzęta, żyjące przy dnie. Posiadają prymitywną, ale typową dla strunowców budowę. Znanym przedstawicielem bezczaszkowców jest lancetnik. Ma ciało wydłużone i bocznie spłaszczone. Otwór gębowy otoczony jest wieńcem czułków. Narządem ruchu jest fałd skórny. Układ mięśniowy ma budowę metameryczną. Struna grzbietowa ciągnie się przez całe ciało. Występuje cewka nerwowa z niewielkim pęcherzykiem mózgowym. Układ krwionośny jest zamknięty, rolę serca pełni kurczliwe naczynie brzuszne. Układ oddechowy jest ściśle związany z układem pokarmowym. W części gardzielowej szereg szczelin skrzelowych uchodzi do jamy okołoskrzelowej. Układ pokarmowy ma postać prostej rury. Narządami wydalniczymi są przekształcone protonefridia. Lancetnik jest rozdzielnopłciowy. W rozwoju występuje larwa.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści