profil

Zagrożenia cywilizacyjne

poleca 85% 615 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W ostatnich latach nastąpił w gospodarce gwałtowny rozwój. Na skutek działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych niebezpiecznych zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka.

Do takich zagrożeń możemy zaliczyć:
- Kwaśne deszcze
- Efekt cieplarniany
- Dziura ozonowa
- Smog
- Zanieczyszczenia powietrza

Współczesna cywilizacja wywarła największy od 4,5 miliarda lat wpływ na dzieje naszej planety. Stale zanieczyszczane jest powietrze i woda, co bardzo niekorzystnie odbija się na zdrowiu człowieka i życiu naszej zielonej planety.

Kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne zawierające w kropelkach wody szkodliwe gazy-tlenki azotu, dwutlenki siarki i inne. Powstają głównie na terenach, gdzie atmosfera jest narażona na dużą ilość dwutlenku siarki i tlenku azotu, m.in. czynne wulkany, spaliny z paliw i węgla. Zatruwają one głównie wodę i glebę, czym powodują duże straty w krajach bogato uprzemysłowionych. Bardzo szkodzą leśnictwu i rolnictwu. Przedostając się do atmosfery, kwaśne deszcze powodują rozwój raka i innych chorób.

Drugim tak samo szkodliwym zagrożeniem jest efekt cieplarniany.
W jego wyniku temperatura planety jest wyższa, niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywa- nia ciepła w przestrzeń kosmiczną. Efekt cieplarniany, zachodzi na planetach lub księżycach ogrzewanych przez gwiazdę oraz takich, które posiadają atmosferę. Na Ziemi odnosi się on do zmiany tego efektu , wywołanego przez gazy emitowane w wyniku działalności człowieka, jak i do ocieplenia klimatu naszej planety. Globalne ocieplenie na Ziemi nie jest zjawiskiem korzystnym do kształtowania się życia. Podnosi ono temperaturę powietrza średnio o 20-34 C.

Dziurą ozonową nazywamy zjawisko zmniejszenia się stężenia ozonu
w stratosferze atmosfery. Wywołany jest on ?wysyłaniem? freonu, który ma właściwości rozkładające ozon, do atmosfery. Ozon pochłania część promieni ultrafioletowych, wysyłanych na Ziemię, ze słońca. Promieniowa- nie to jest szkodliwe dla organizmu człowieka, uszkadza ono komórki i materiał, z których są zbudowane.

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, polega ono na współdziałaniu zanieczyszczeń utworzonych przez ludzi i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Utrudnia on ludziom i wszystkim istotom żywym swobodne oddychanie, a naszej planecie oddawanie ciepła do atmosfery. Pyły i znaczna wilgotność są bardzo szkodliwe dla środowiska. Często mogą powodować astmę oraz powodować przewlekłe zapalenie oskrzeli, gdyż są czynnikami alergizującymi.

Zanieczyszczenia powietrza są najczęstszymi i najbardziej szkodliwymi przyczynami zagrożeń środowiska. Powietrze zostaje zanieczyszczane przez wszystkie substancje znajdujące się w powietrzu w większej ilości niż powinny. Głównymi przyczynami zanieczyszczeń są:
- uprzemysłowienie
- przemysł transportowy
- przemysł energetyczny
- chemiczna konserwacja paliw
- wydobycie i transport surowców
- przemysł chemiczny i rafineryjny
- przemysł metalurgiczny
- cementowanie
- składowiska surowców i odpadów
- motoryzacja

Znane są nam też naturalne źródła zanieczyszczeń:
- wybuchy wulkanów
- erozja wietrzna skał
- niektóre procesy biologiczne
- pożary lasów i stepów.

Ludzie wchłaniają owe zanieczyszczenia głównie oddychając, przez co doprowadzają się do alergii i schorzeń układu oddechowego.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
3.3.2010 (12:40)

Suuuper praca ;) polecam

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty