profil

Zagrożenia cywilizacyjne

poleca 85% 188 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagrożenia cywilizacyjne

1. Dziura ozonowa.

Ozon jest to gaz (odmiana tlenu), który występuje w górnych warstwach atmosfery (ok. 30 km nad Ziemią). Jeżeli występuje w atmosferze przy powierzchni Ziemi, jest wtedy zjawiskiem negatywnym i nazywa się "dziurą ozonową". "Dziura ozonowa" spowodowana procesami przemysłowymi, lotami kosmicznymi, używaniem freonów (związków chemicznych w aerozolach) jest zjawiskiem groźnym dla życia na Ziemi. Wysoki poziom promieniowania ultrafioletowego osłabia nasz system odpornościowy, wpływa na powstawanie nowotworów, może powodować choroby oczu, a także zmiany genetyczne.

2. Efekt cieplarniany.

Efekt cieplarniany, jest to proces ocieplania się klimatu na Ziemi. Człowiek w ostatnich dziesięcioleciach uruchomił w naturze mechanizmy, które doprowadzą do dramatycznej zmiany obrazu świata. Spalane paliwa spowodowały wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Zatrzymuje on w atmosferze promieniowanie cieplne pochodzące z nagrzania Ziemi przez Słońce, oraz własnego ciepła Ziemi powstającego w jej wnętrzu. W ten sposób zawartość energii w atmosferze wzrasta, klimat się ociepla, powoduje topnienie lodów Antarktydy. Wzrost średniej temperatury powietrza już w najbliższym czasie może wywołać zmiany klimatyczne, powodujące między innymi zakłócenia w wegetacji roślin i obniżenie wód gruntowych. Wycinanie lasów, a zwłaszcza ogromnych połaci dżungli, sprzyja powstawaniu efektu cieplarnianego, gdyż zielone rośliny, jak wiemy, przyswajają dwutlenek węgla z powietrza i mogą, chociaż w pewnym stopniu, zapobiec katastrofie. O skutkach efektu cieplarnianego myśli się też w Polsce. Stwierdzono, że wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze daje zwiększenie plonów wielu roślin takich jak: kukurydza, jęczmień, pszenica. Niestety zaczną też rosnąć chwasty. Poza tym rolnicy będą musieli zmienić rodzaje upraw. Za kilkadziesiąt lat człowiek będzie mieszkał w innych warunkach niż teraz.

3. Kwaśne deszcze.

Rozwój motoryzacji i przemysłu oraz większe zużycie surowców energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel) spowodowały zmiany w składzie powietrza. Zatruwanie spalinami, wypuszczanie w powietrze trujących dymów i pyłów, wybuchy wulkanów oraz zmniejszenie się obszarów leśnych powoduje wzrost ilości dwutlenku węgla i trującego tlenku węgla w powietrzu. Spalanie zasiarczonego węgla kamiennego powoduje tworzenie się w powietrzu dwutlenku siarki, który rozpuszcza się w wodzie deszczowej i jako szkodliwy ?kwaśny deszcz? spada na Ziemię niszcząc zabytki, wszelaką roślinność, szkodząc zwierzętom i ludziom. Powstają one także przy fabrykach azotowych, jeśli niedokładnie oczyszczone gazy przedostaną się do atmosfery.

4. Zanieczyszczenia powietrza.

W otaczającym nas powietrzu znajdują się drobne cząsteczki pyłu. Możemy je zobaczyć, gdy promienie słoneczne wpadają do ciemnego pomieszczenia. Różne fabryki, cementownie, huty, elektrownie i elektrociepłownie wypuszczają w powietrze dymy i pyły, które powodują kwaśne deszcze. W naszym powietrzu jest dużo spalin i zanieczyszczeń.

5. Sposoby ich usuwania.

Człowiek już wie, że natura nie obroni się sama przed takimi zanieczyszczeniami. Problem ten staje się problemem ogólnoświatowym. Aby chronić się przed tymi zanieczyszczeniami, należy ograniczać ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery poprzez poszukiwanie innych źródeł energii (elektrownie wodne, nowoczesne, bezawaryjne elektrownie atomowe), ograniczenie ruchu samochodowego i przestawienie komunikacji oraz transportu na pojazdy elektryczne, stosowanie benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe, stosowanie filtrów i odpylaczy gazów przemysłowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata