profil

Wybierz przedmiot
Teksty 23
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Anna Kamieńskapoleca85%
Język polski

Interpretacja wierszy Anny Kamieńskiej "Co jest za domem?", Ernesta Brylla "Tyle razy..." i Edwarda Stachury "Dookoła mgła"

W wierszu Anny Kamieńskiej nadawcą jest małe dziecko, które zadaje dużo pytań. Adresat nie został określony. Tematem utworu jest dziecięca ciekawość świata. Nastrój - pogodny, optymistyczny. Wiersz jest miniaturą poetycką, ma siedem wersów; dwa...poleca85%
Język polski

W jaki sposób motyw Hioba inspiruje współczesnych poetów?

Księga Hioba stawia pytanie o sens cierpienia człowieka. Cierpienie towarzyszy ludziom od momentu narodzin, aż do momentu śmierci. Może mieć ono różny wymiar i dotykać w różny sposób, jednak jest obecne w naszym życiu. Cierpimy, gdy ktoś nas...poleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej "Powrót Hioba".

Wiersz Anny Kamieńskiej "Powrót Hioba" opowiada o Hiobie, biblijnej postaci, która została wystawiona przez Boga na próbę - Hiob stracił cały majątek, rodzinę oraz zdrowie - został dotknięty. Jednak autorka przedstawia historię Hioba w inny sposób...poleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Anny Kamieńskiej "Hiob i młodzieniec"

Analiza i interpretacja wiersza Anny Kamieńskiej ,,Hiob i młodzieniec,, Anna Kamieńska jako dwudziestowieczna polska poetka, zainspirowana postacią biblijną- Hioba, napisała tomik wierszy, w którym zawarła także utwór ,,Hiob i młodzieniec,,....poleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy "Pytania do Hioba" Anny Kamieńskiej i "Hiob 1957" Tadeusza Różewicza".

Anna Kamieńska i Tadeusz Różewicz to poeci współcześni. Sposóby przedstawienia Hioba bardzo się od siebie różnią. Wiersz Różewicza jest krótki, zwięzły, wersy się powtarzają. Wiersz Kamieńskiej jest długi, każda zwrotka jest inna, nie ma...poleca83%
Język polski

Śmieszne - analiza wiersza

Wiersz Anny Kamieńskiej zadaje pytanie o istotę istnienia człowieka. Taką problematyką zajmuje się filozofia – nauka zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, niekiedy niejednoznacznej, dlatego właśnie utwór ten zaliczamy do filozoficznych....poleca84%
Język polski

Mój odbiór "Księgi Hioba"

„Prawda jest tu wyrażona bardziej przekonywająco, niż podczas greckiego sympozjonu." – powiedział o „Księdze Hioba” Kierkegaard, XIX-wieczny mistrz samoudręczenia i chyba najszerzej znany kontemplator cierpienia. Filozof ten przedkładał mądrość...poleca84%
Język polski

Charakterystyka Hioba

Hiob to główny bohater utworu Anny Kamieńskiej pt. „Był człowiek imieniem Hiob”, powstałego na podstawie Ksiąg Joba. Żył on w kraju Hus, był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu, szczęśliwym ojcem siedmiu synów i trzech...poleca83%
Język polski

Interpretancja i mój własny opis wiersza "pytania" Anny Kamieńskiej

Anna Kamieńska w wierszu "Pytania" przekazuje nam, że wszystko ulega zmianie. Gdy jesteśmy młodzi, nie mamy świadomości zagrożenia ciążącego na naszym życiu. W dzieciństwie jesteśmy nieostrożni, a naszym priorytetem jest ciągła zabawa i...poleca81%
Język polski

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

BIBLIA 1. Przyczyny popularności Biblii: - źródło prawdy dla wierzących, - zaspokaja ludzką ciekawość na temat początków świata i życiu pierwszych ludzi, - zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny, - inspiracja dla tekstów kultury,...poleca83%
Język polski

Apel o humanitarne traktowanie zwierząt i ochronę środowiska naturalnego

Połóżmy kres bezmyślności!!! Zadbajmy wreszcie o otaczające nas środowisko! Doceńmy piękno i walory natury. Bierzmy przykład ze świętego Franciszka, który przyrodę i zwierzęta cenił bardziej, niż siebie. Anna Kamieńska pisała: ?naucz nas zgody ze...poleca85%
Język polski

Który wiersz i dlaczego wybrałeś dla kogoś z rodziny??

Wśród całego tomiku wierszy najbardziej do spodobał mi się utwór Anny Kaminskiej pod tytułem „Matka i ja”, który zadedykowałam oczywiście mojej mamie, która od dziecka mnie wychowywała i do teraz się mnie opiekuje z niezwykłą starannością. Próbuje...poleca85%
Język polski

„Tylko pytania dzisiaj brzmią prawdziwie, żyjemy w samych znakach zapytania” Anna Kamieńska, odwołując się do treści wybranych lektur z połowy XIX i XX wieku uzasadnij prawdziwość tej tezy.

Anna Kamieńska urodziła się w 1920 r. Ukończyła studia z filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim. Debiutowała jako poetka w 1945r. W tygodniku Wieś. Spod jej pióra wyszło dużo wierszy i opowiadań. Zmarła w 1986r.W czasie swojej twórczości...poleca85%
Język polski

Poetyckie rozważania o życiu w utworach J. Kochanowskiego i L.Staffa . Interpretując wiersze, zwróć uwagę na sposób wyrażania refleksji oraz na ukształtowanie wypowiedzi.

Każdy z nas odczuwa w życiu chwile przepełnione sentymentalizmem i nostalgią. Jest to czas, kiedy zatrzymujemy się i próbujemy w ciszy oraz pełnym skupieniu przemyśleć swoje życie. Jednak mało kto potrafi w tak piękny i artystyczny sposób...poleca85%
Język polski

Interpretacja i analiza porównawcza wierszy "Monolog dla Kasandry" Wisławy Szymborskiej oraz "Rozterka Kasandry" Anny Kamieńskiej.

Temat: Interpretacja i analiza porównawcza wierszy ?Monolog dla Kasandry? Wisławy Szymborskiej oraz ?Rozterka Kasandry? Anny Kamieńskiej. Motyw Kasandry jest tematem wywodzącym się z kultury i tradycji starożytnej Hellady. Tytułowa Kasandra,...poleca85%
Język polski

Anna Kamieńska "Powrót Hioba".

Utwór ten można rozpatrywać w sposób dwojaki: 1.Wiersz Anny Kamieńskiej ?Powrót Hioba? opowiada nam o nowym życiu nieszczęśnika, które zostało ofiarowane mu przez Boga po wszelkich próbach wiary. Podmiot liryczny mówi nam, że dla Hioba lepiej...poleca89%
Język polski

Rozejrzyjmy się wokół - nie jesteśmy sami

'Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą' jest to cytat przetoczony z wiersza Anny Kamieńskiej 'Śpieszmy się'. W dzisiejszych czasach ludzie poświęcają największą uwagę sobie: swojej pracy, karierze, swojemu dobru. Nie zwracają uwagi,...poleca85%
Język polski

Motyw cierpienia w literaturze

CIERPIENIE - kwestią podstawową jest pytanie o jego sens. W chrześcijaństwie nie traktuje się cierpienia jako kary za grzechy. Czy więc rzeczywiście cierpienie uświęca (jak pisali w średniowieczu)? Może ono być fizyczne i psychiczne. Można...poleca85%
Język polski

Jaką wizję ojczyzny przekazują poeci różnych generacji?

Antoni Słonimski, O Polsce słabej; Anna Kamieńska, W tej ojczyźnie; Jaką wizję ojczyzny przekazują poeci różnych generacji? Interpretując wiersze, zwróć uwagę na sposób wyrażania refleksji oraz na ukształtowanie wypowiedzi trzeba skrócić wstęp...poleca83%
Język polski

Największe nieszczęście Kasandry

Motyw Kasandry jest tematemwywodzącym się z kultury i tradycji starożytnej Hellady. Tytułowa Kasandra, według greckich wierzeń była córką Priama-władcy Troi, w której zakochał się bóg piękna i mądrości- Apollin. Dowodem uczucia jakim...poleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej "Powrót Hioba"

Wiersz Anny Kamieńskiej "Powrót Hioba" opowiada o Hiobie, biblijnej postaci, która została wystawiona przez Boga na próbę - Hiob stracił cały majątek, rodzinę oraz zdrowie - Stwórca zesłał na niego trąd. Jednak autorka przedstawia...poleca82%
Język polski

Motyw cierpienie w utworach

- Julian Tuwim "Kwiaty polskie" - Tadeusz Nowak "Spokój" - Tadeusz Różewicz "Hiob 1957" - Leopold Staff "Iohiemy" - Anna Kamieńska "Drugie szczęście Hioba" - Jan Kochanowski "Treny"...poleca83%
Język polski

Człowiek współczesny wobec cierpienia. Moje uwagi na marginesie lektury „Księgi Hioba” i wiersza Anny Kamieńskiej – „Hiob i młodzieniec”

Cierpienie jest jednym z dominujących doznań życiowych. Choć niepojęte i jakże często trudne do udźwignięcia, splecione jest z życiem w sposób nierozdzielny. Jak daleko sięgamy w naszą historię zauważamy, że ludzkiej egzystencji nie wypełniały...