profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Analiza słowotwórcza wyrazupoleca75%
Język polski

Gramatyka na polski- do matury

j polskipoleca81%
Dydaktyka

Analiza słowotwórcza rzeczownika rzeczowników, analiza wyrazu wyrazów

Wszystko dużo przejrzyściej w załączniku :) Plus przykład analizy słowotwórczej. ANALIZA SŁOWOTWÓRCZA RZECZOWNIKÓW 1. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA – opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy np. domek...poleca81%
Język polski

Słowotwórstwo

Działy nauki o języku: a) Fonetyka – głoski i litery b) Słowotwórstwo – powstawanie nowych wyrazów c) Składnia – budowa i rodzaje zdań d) Fleksja – części mowy Powstawanie nowych wyrazów: a) Tworzenie nowego wyrazu od dwóch słów np. sam +...poleca76%
Język polski

Słowotwórstwo powtórzenie wiadomości

Morfologia - to dział nauki o języku, który zajmuje się opisem budowy oraz odmianą wyrazów. Morfologia obejmuje słowotwórstwo i fleksję . Przedmiotem analizy i opisu morfologii są morfemy. Słowotwórstwo-czyli nauka o tworzeniu słów....