profil

Podstawowe pojęcia związane ze słowotwórstwem i analizą słowotwórczą wyrazu

poleca 72% 38 głosów

poleca 61% 224 głosów

Wyraz podstawowy

Wyraz podstawowy – to wyraz, od którego tworzymy inne wyrazy o podobnym znaczeniu;

poleca 60% 917 głosów

Wyraz pochodny

Wyraz pochodny – to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego); Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka – naukowy uczyć – nauczyć – nauczyciel – nauczycielka przyuczyć – przyuczony wyuczyć – wyuczony douczyć – douczanie kierować – kierownik – kierowniczy dom – domek – domowy las – lasek – laskowy obuć – obuwie – obuwniczy palić – palenie – podpalenie

poleca 73% 826 głosów

Podstawa słowotwórcza (pień)

Podstawa słowotwórcza (pień) – to ta część wyrazu podstawowego, która wchodzi w skład wyrazu pochodnego (ich część wspólna): (wyraz podstawowy) -> (wyraz pochodny) mówić -> za mówić podstawa słowotwórcza pisać – pisarz               czekać – poczekalnia kosz – koszyk              góra – góralka krawiec – krawiectwo Często w podstawie słowotwórczej występują tzw. oboczności i pozornie podstawa ta ulega zmianie. Tak naprawdę jest to jednak nadal część wyrazu...

poleca 81% 2422 głosów

Formant

Formant – to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki – występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać           wy- chodzić pod- pisać        pod- chodzić na- pisać          do- chodzić za- pisać          s- chodzić roz- pisać         nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy        po- prze- rabiany • przyrostki – występują po podstawie słowotwórczej: pis- arz...

poleca 45% 145 głosów

Części mowy a tworzenie nowych słów

• rzeczownik -> rzeczownik pochodny: piłka – piłkarz          wódz – dowódca pies – piesek           sól – solniczka ręka – ręcznik          twórca – twórczość • rzeczownik -> przymiotnik pochodny: piłka – piłkarski           ziele – zielarski słońce – słoneczny      dom – domowy ręka – ręczny              koń – konny • przymiotnik -> rzeczownik pochodny: głupi – głupiec             biały – biel długi – długość            ciemny – ciemność słaby – słabość            młody –...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
Podstawowe pojęcia związane ze słowotwórstwem i analizą słowotwórczą wyrazu