profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza psychologiczna ludzi epoki porewolucyjnejpoleca85%
Język polski

Współczesność.

Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu. Literaturę lat 1939-1989...poleca85%
Język polski

Współczesność

Współczesnośćpoleca88%
Język polski

Współczesność - najbliższa mi epoka

Najbliższą mi epoką poznaną dotychczas jest współczesność . Jej założenia są dla mnie najtrafniejsze, a literatura, kultura i sztuka – najbardziej inspirujące. Współczesność jest epoką trwającą odpoleca92%
Język polski

Antyk i współczesność w "Odprawie poslów greckich"

Antyk i wspólczesnosc w "Odprawie poslów greckich" Jest to pierwsza i jedyna w polskiej literaturze oryginalna tragedia renesansowa w duchu antycznym. Napisana zostala wierszem sylabonicznym, wpoleca85%
Język polski

Śmierć, a współczesność.

W dzisiejszych czasach ludzie, mają różne podejście do śmierci. Jedni podchodzą do tego jako do normalnego następstwa życia, inni boja się przejścia na "tamten świat". Prawda jest taka, żepoleca87%
Język polski

Współczesność Orzeszkowej w "Nad Niemnem".

Jak Orzeszkowa widzi swoją współczesność w "Nad Niemnem" ? Czy, i w jaki sposób, odnosi się do przyszłości? System wartości w "Nad Niemnem". Orzeszkowa żyje w epoce pozytywizmu