profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aktywność dzieckapoleca85%
Biologia

Rozwój dziecka w okresie prenatalnym

Agnieszka Ptaszek kierunek: opiekunka dziecięca rok: I Zawiercie dnia 17.12.2003 r. Wstęp: Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom przynoszą najwięcej dobra. Na mocy samego faktu zrodzenia, rodzice posiadają niebywałą władzę...poleca85%
Pedagogika

Dojrzałość szkolna

ZŁOTY WIEK DZIECKA Okres, w którym dziecko podejmuje obowiązki szkolne, jest czasem szczególnie korzystnym dla jego rozwoju. Dziecko osiąga w tym okresie pewną stabilizację psychiczna, jest radosne i beztroskie. Szkoła stanowi dla niego raczej...poleca85%
Psychologia

Zastosowanie psychologii klinicznej

8. Wymien najważniejsze źródła wywołujące emocje strachu i lęku u dziecka oraz krótko scharakteryzuj wpływ zdobywanego doświadczenia na ich przeżywanie. Emocja strachu kształtuje się najwcześniej. Dzieli się na 2 fazy:1.-napięcia,...poleca85%
Psychologia

kształtowanie cech indywidualnych oraz wiezi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym

emocjonalnie, śnimy. By cechy indywidualne dziecka w okresie prenatalnym mogły się rozwijać prawidłowo ważna jest więź matki z dzieckiem. Już w piątym miesiącu matka czuje jak zachowujepoleca85%
Embriologia

Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym

= CHŁOPIEC Płeć na rozwój dziecka nie ma zasadniczego wpływu, bezpośredni jest w okresie prenatalnym a pośredni w postnatalnym. Bezpośredni wpływ uwarunkowany jest czynnikami hormonalnymi, czylipoleca85%
Pedagogika

Rozwój prenatalny

. Dojrzewanie płuc i rozwój wątroby ma miejsce w 8 miesiącu ciąży . W tym okresie rozwijają się także nerki, u chłopców jądra zstąpiły już do worka mosznowego. Jeśli dziecko urodziłoby się wówczas, ma 95poleca88%
Pedagogika

Rozwój dziecka w okresie prenatalnym.

o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa Zapłodnienie i rozwój płodu Główne cechy fizyczne dziecka są definiowane w momencie zapłodnieniapoleca84%
Pedagogika

Rozwój mowy dziecka

czasowników, zależnie od przewagi wzorców otoczenia (np. chłopiec wychowywany w gronie kobiet mówi o sobie jakby był dziewczynką). Z rozwojem fleksji wiąże się ściślej rozwój składni. Po okresie