profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akty prawne dotyczące dowodów osobistychpoleca85%
Administracja

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

WYDZIAL SPRAW OBYWATELSKICH Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich obejmuje: 1) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych w zakresie przygotowania i...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Młody obywatel w urzędzie

, ślubu i zgonu; dowód osobisty ; zameldowanie i wymeldowanie; zgodę na wycinkę drzew; zgodę na hodowlę psa rasy uznanej za agresywną; zasiłek rodzinny; przydział mieszkania komunalnego; akt pełnomocnictwapoleca86%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne materialne

: Dowód osobisty to dokument osobisty stwierdzający tożsamość. Osoba, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje w Polsce oraz ukończyła 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Dowódpoleca87%
Prawo administracyjne

Ewidencja ludności i dowody osobiste

osób, - o urodzeniach, - dotyczących obowiązku wojskowego, - zmianach stanu cywilnego, - obywatelstwa, - imion i nazwisk - oraz o zgonach. Dowód osobisty jest dokumentem: 1) stwierdzającympoleca85%
Administracja

Egzamin praktyczny z administracji- zgłoszenie pobytu stałego

tożsamość. Dokumenty do wglądu: 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. 2. Dowód osobisty . 3. Książeczka wojskowa, w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemupoleca86%
Administracja

Administracyjno-prawna sytuacja osób fizycznych

osoby. Obowiązek meldunkowy nie pociąga za sobą żadnych szczególnych uprawnień, a także nie rodzi praw do lokalu, w którym dana osoba przebywa. Zameldowanie natomiast ma stanowić dowód przebywania osoby