profil

Wszystkie uczelnie i kursy

Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Informatyki
województwo małopolskie

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w nowatorskiej formie konwersatoriów i repetytoriów. Studenci pracują w małych maksymalnie 18-osobowych grupach repetytoryjnych lub maksymalnie...


Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Informatyki
województwo małopolskie

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. Studia te kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki. Program studiów obejmuje ponad 2300 godzin zajęć dydaktycznych....


Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Informatyki
województwo małopolskie

Program studiów zaocznych jest analogiczny do programu realizowanego na studiach stacjonarnych jednakże w mniejszym wymiarze godzin. Aby wyrównać wszelkie różnice wynikające z ograniczenia czasowego do większości przedmiotów studenci studiów...


Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Informatyki
województwo małopolskie

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. Studia te kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki. Program studiów obejmuje ponad 1400 godzin zajęć dydaktycznych. Przeważającą jego część stanowią treści...