profil

Informatyka

Szczegóły kursu

Tematyka:Informatyka

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Program studiów zaocznych jest analogiczny do programu realizowanego na studiach stacjonarnych jednakże w mniejszym wymiarze godzin. Aby wyrównać wszelkie różnice wynikające z ograniczenia czasowego do większości przedmiotów studenci studiów niestacjonarnych otrzymują materiały na płytach CD-ROM . Łączna liczba wykładów i ćwiczeń wynosi 1200 godzin oraz 120 godzin języka angielskiego.
Absolwent studiów niestacjonarnych I stopnia posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przygotowanie z zakresu podstaw informatyki umożliwiające dostosowanie się do szybko zmieniającego się rynku informatycznego.

Studia kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata uprawniający ich do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

  • Czas trwania: 3 lata
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW