profil

Informatyka

Szczegóły kursu

Tematyka:Informatyka

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)
Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w nowatorskiej formie konwersatoriów i repetytoriów. Studenci pracują w małych maksymalnie 18-osobowych grupach repetytoryjnych lub maksymalnie 36-osobowych grupach konwersatoryjnych. Daje to lepsze warunki do zdobywania wiedzy oraz zwiększa jakość kształcenia. Wszystkie materiały, z wyprzedzeniem, zamieszczane są w Intranecie, co pozwala na lepsze przygotowanie się studentów do zajęć i prowadzenie ich w formie dyskusji, a nie tradycyjnego wykładu.

Specjalności do wyboru:

TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
Nowa specjalność wprowadzająca studentów w zagadnienia z dziedziny multimediów, grafiki 2D i 3D, fotografii cyfrowej, nowoczesnych technik animacji, tworzenia gier oraz filmów.

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
Studenci specjalności Inżynieria oprogramowania poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metod opisu i konstrukcji oprogramowania. Poznają narzędzia stosowane do projektowania oprogramowania w środowisku MS Windows i uczą się ich praktycznego stosowania. Zaznajamiają się z wybranymi aspektami zarządzania bazami danych

SIECI KOMPUTEROWE
Studenci wybierający specjalność Sieci komputerowe poszerzają swoją wiedzę w kierunku projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi. Istotna część programu zajęć pokrywa materiał wymagany do zdobycia dyplomu Akademii CISCO. Zajęcia są prowadzone w laboratorium i ukierunkowane są na praktyczne aspekty tworzenia i zarządzania siecią komputerową.

INFORMATYKA W BIZESIE
Studenci specjalności Informatyka w biznesie poszerzają swoją wiedzę w zakresie znajomości aplikacji komputerowych dla zastosowań biznesowych: od word processingu, poprzez systemy tworzenia multimedialnych prezentacji, stron www, po arkusze kalkulacyjne, bazy danych, systemy ksiegowo-finansowe i ekspertowe.

  • Czas trwania: 3 lata
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW