profil

Informatyka

Szczegóły kursu

Tematyka:Informatyka

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. Studia te kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki.
Program studiów obejmuje ponad 2300 godzin zajęć dydaktycznych. Przeważającą jego część stanowią treści techniczne realizowane w doskonale wyposażonych laboratoriach

Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu inżyniera
Student uzyskuje absolutorium po zaliczeniu wszystkich przedmiotów niejęzykowych zgodnie z obowiązującym planem studiów, zdobyciu wymaganej w planie studiów liczby punktów kredytowych, odbyciu czterotygodniowej praktyki zawodowej, ukończeniu języka angielskiego na poziomie EFL 5 oraz złożeniu pracy inżynierskiej.

Specjalności
Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:
- technologie multimedialne;
- inżynieria oprogramowania;
- sieci komputerowe.

  • Czas trwania: 3,5 roku
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW