profil

Poświęcenie matki

drukuj
poleca 46% 11 głosów

Poświęcenie nie musi dotyczyć ofiary za społeczność czy naród. Nie musi mieć też podłoża patriotycznego czy rewolucyjnego. Nawet jak najbardziej prywatne wybory mogą wiązać się z poświęceniem. Każda decyzja o wydaniu na świat dziecka jest ryzykiem i poświęceniem, bo macierzyństwo wymaga ofiary – zdają się mówić wiersze Anny Świrszczyńskiej, np. Patriarchat czy Zwykły poród, przypominające bóle rodzenia i cierpienia matek. O poświęceniu matki z narażeniem wędrującej pod obstrzałem po mleko dla dziecka pisze Świrszczyńska w tomie Budowałam barykadę. O szczególnej ofierze matki mowa też w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Matka z getta, pielęgniarka, Żydówka,zabija się, zażywając truciznę, by wylosowany numerek na życie przypadł jej córce... Pełne poświęcenia i oddania są też postaci matek z Dziadów cz. III (pani Rollison) czy Niemców Leona Kruczkowskiego (podobna do Rollisonowej kreacja pani Soerensen).

Zobacz też

matka, macierzyństwo

Przydatne hasło? Tak Nie