profil

znaczyć

poleca b/d

1. ‘wyrażać jakąś treść, zawierać jakiś sens’; 2. ‘mieć wagę, być ważnym, odgrywać istotną rolę’; 3. ‘robić znaki na czymś, oznaczać, znakować; pozostawiać ślady’; od XVI w., ale już w XV w. występowały czasowniki przedrostkowe: poznaczyć i uznaczyć; wyraz ogsłow., którego prapostacią było *značiti ‘opatrywać znakiem, oznaczać’ utworzone od psłow. *znakъ ‘oznaczenie, oznaka, znak’

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

naznaczyć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

odznaczyć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

oznaczyć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

przeznaczyć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyznaczyć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaznaczyć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

znaczać

forma wielokrotna -znaczać w czasownikach przedrostkowych, np.: naznaczać, przeznaczać, wyznaczać

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta