profil

Chrzest

poleca 34% 3 głosy

‘obrzęd przyjęcia do grona wyznawców Kościoła z nadaniem chrzczonemu imienia’.

Pochodzenie:

Ogsłow. (por. czes. křest, ukr. chrest / krest, ros. krest); podobnie jak inne pol. terminy chrześcijańskie zapożyczony ze stczes. křest – rzeczownika odczasownikowego od *krъstiti, przechodzącego w znaczeniu od ‘znaczyć krzyżem’ > ‘chrzcić’.

Pierwotna postać

W stpol. od XIV w. występował w postaci krzest, krest, a dialektalnie krzest oraz chrzest.

poleca b/d

chrzcić

1. ‘udzielać chrztu’; 2. ‘żegnać znakiem krzyża’; stpol. od XV w. krzcić, krcić, krścić ‘udzielać chrztu; trzymać do chrztu’; do pol. zapożyczenie ze stczes. křstiti ‘ts.’

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści