profil

Subkultury młodzieżowe

poleca 63% 32 głosów

Młodzież bardzo często odrzuca wartości świata dorosłych po to, by podkreślić własną odrębność. Ale samo odrzucenie norm czy wzorów zachowań nie wystarcza. Młodzi ludzie organizują się w grupy, których członkowie wyróżniają się wyglądem, zachowaniem, ideałami.

Początkowo takie grupy traktowano jako patologiczne, jednak z czasem przyjęto istnienie subkultur, czyli grup wyróżniających się jakąś cechą, posiadających własne wartości i reguły. Zazwyczaj przyłączenie się do takiej grupy spowodowane jest chęcią buntu, pokazaniem innym (na przykład dorosłym), że można normalnie funkcjonować w społeczeństwie, respektując i przestrzegając innych zasad.

Sytuacja społeczno-kulturalna bardzo się zmieniła w ostatnich latach. Pojawiły się pisma, które propagują wartości wyznawane przez poszczególne subkultury, można skorzystać z Internetu, aby znaleźć strony poświęcone danym grupom. Dostępność informacji sprawia, że nowo powstające czy już istniejące subkultury nie są narażone na tak wielką krytykę i represje, z jakimi spotykali się np. hipisi pod koniec lat 60. XX wieku.

Pojęcia

- subkultura – grupa społeczna, która odrzuca wartości i normy obowiązujące w społeczeństwie

Podoba się? Tak Nie