profil

Rada Europy

poleca 47% 13 głosów

Rada Europy powstała w roku 1949 z inicjatywy Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Henriego Spaaka jako organizacja działająca na rzecz integracji w Europie. Wobec tworzenia od lat 50. Wspólnot Europejskich cele Rady Europy uległy zmianie. Obecnie najważniejszymi zadaniami Rady Europy są: obrona praw człowieka i umacnianie demokracji, praworządności i wspólnego rozwiązywania problemów społecznych oraz przestrzeganie wartości europejskich w dziedzinach kulturowych,prawnych i społecznych.

Najważniejsze organy Rady Europy to: Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne oraz Sekretariat Generalny.

Komitet Ministrów Zgromadzenie Parlamentarne Sekretariat Generalny
Organ ten tworzą wszystkie państwa należące do RE. Jest organem decyzyjnym, który w formie zaleceń, projektów lub europejskich konwencji przekazuje swoje decyzje zainteresowanym rządom. Jest organem doradczym bez kompetencji ustawodawczej. Składa się z deputowanych oddelegowanych przez parlamenty państw członkowskich. Liczba przedstawicieli jest proporcjonalna do liczby ludności. Polska ma w Zgromadzeniu 12 miejsc. Jest rodzajem biura stanowiącego pomoc przy pracach Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego. Całością prac w Sekretariacie kieruje Sekretarz Generalny.

Ważne miejsce wśród organizacji tworzonych przy Radzie Europy pełni Europejski Trybunał Praw Człowieka. Instytucję tę powołano do obrony praw człowieka i ochrony jednostki przed łamaniem tych praw przez organy państwa. Osoby,które uznają, że ich prawa zostały naruszone, mogą złożyć skargę i domagać się respektowania swoich praw.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta