profil

Rada Europy - 1949

poleca 87% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rada Europy - 1949 rok, integruje poczatkowo 10 państw zachodnio - europejskich, stoi na straży demokracji.

Warunki przystapienia do rady Europy:
- ustabilizowana demokracja
- podpisanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1956r.
- podpisanie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych
- zaproszenie państwa do współpracy przez RE
- ustabilizowana gospodarka wolnorynkowa

Posiada swoje organy. Do RE należy 47 państw. Białoruś nie należy do RE (z państw europejskich).

Organy:
- Komitet Ministrów (spotyka się na sesjach, raz w roku obowiązkowo, a reszta w zależności od potrzeb)
- Zgromadzenie Parlamentarne (zasiadają według przynależności partyjnej; mają swoje frakcje)
- Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych (Polska ma 6 przedstawicieli).

Siedziba: Strasburg.

Sekretarz generalny: T. Dawis.

Korzyści dla Polski wynikające z członkostwa w RE:
- zaproszenie Polski do RE oznaczało uznanie jej za demokratyczny kraj
- Polacy moga odwołać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
- prof. J. Makarczyk był sędzią Europejskiego Trybunału Praw człowieka

Polska przystąpiła w 1991 roku do RE.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta