profil

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

poleca 42% 17 głosów

Organizacja ta powstała jako wyraz współpracy wszystkich państw, które będą przestrzegać zasad prawa międzynarodowego zapisanych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 roku. Akt KBWE podpisało 35 europejskich państw oraz Stany Zjednoczone i Kanada. KBWE za najważniejsze zasady międzynarodowej współpracy uznaje: równość w relacjach pomiędzy narodami, poszanowanie praw, powstrzymanie się od użycia siły, nienaruszalność granic i integralności terytorialnej, nieingerencję w wewnętrzne sprawy państw, poszanowanie praw człowieka, prawo narodów do samostanowienia oraz współpracę pomiędzy państwami. 21 listopada 1990 roku państwa należące do KBWE przyjęły dokument pod nazwą Paryskiej Karty Nowej Europy. Określono w nim warunki dalszej współpracy i przyszłe działania na rzecz budowy bezpiecznej, silnej ekonomicznie i demokratycznej Europy. W efekcie realizacji Karty Nowej Europy w roku 1994 podczas spotkania na szczycie w Budapeszcie przekształcono KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Działania OBWE w sprawie obrony praw człowieka i zapewnienia bezpieczeństwa swoim członkom nie odznaczają się dużą skutecznością, czego potwierdzeniem jest przebieg konfliktu na Bałkanach. OBWE nie posiada żadnych sił zbrojnych potrzebnych do skutecznej interwencji, zaś sposób podejmowania decyzji jest dość skomplikowany i długotrwały.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści