profil

Sekretariat i sekretarz generalny ONZ

poleca 62% 26 głosów

Sekretariat ONZ tworzą Sekretarz Generalny i personel pomocniczy. Sekretarz Generalny jest najwyższym funkcjonariuszem administracji odpowiedzialnym za całość działalności organizacji. Wybierany zostaje na pięć lat przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz Generalny podejmuje działania polityczne na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, a także przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu coroczne raporty z działalności ONZ.

Sekretarze Generalni ONZ
Trygve Lie (Norwegia) 1946 1952
Dag Hammarskjold (Szwecja) 1953 1961
U Thant (Birma) 1961 1971
Kurt Waldheim (Austria) 1972 1982
Javier Perez de Cuellar (Peru) 1982 1991
Boutros Boutros-Ghali (Egipt) 1991 1996
Kofi Annan (Ghana) 1996 2006
Ban Ki-moon (Korea Południowa) od 2007
Podoba się? Tak Nie