profil

ONZ - cele, organy

poleca 85% 133 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ONZ


Powstało: 1945 San Francisco, siedziby: Nowy Jork, Genewa, Wiedeń
Polska od 1945

Cele:
- zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa światowego
- tłumienie wojen
- rozwijanie współpracy międzynarodowej,
- ochrona praw i godności człowieka
- popieranie rozwoju społeczno - godposdarczego

Organy ONZ


ZGROMADZENIE OGÓLNE – organ plenarny; kompetencje: podejmuje decyzje dot. członkostwa, wybiera Sekretarz Generalny, bada i zatwierdza budżet ONZ, analizuje sprawozdania

RADA BEZPIECZEŃSTWA – odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Kompetencje: rozstrzyganie sporów, podejmowanie akcji w razie zagrożenia, decyzji o zastosowaniu sankcji, opracowanie planów regulowania zbrojeń, wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

RADA GOSPODARCZO-SPOŁECZNA – rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych, powoływanie, nadzorowanie i realizowanie programów społecznych i gospodarczych.

RADA POWIERNICZA – zarządzanie obszarami powierniczymi

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI – siedziba w Hadze, rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi, wydawanie opinii prawnych na zlecenie Zgrom.Ogólnego i Rady Bezp.

SEKRETARIAT - funkcje służebne względem innych organów. Na czele Sekretarz Generalny. Uprawnienia: zarządzanie sekretariatem, reprezentowanie ONZ, koordynowania działalności, pośrednictwo w sporach międzynarodowych.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata