profil

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

poleca 38% 27 głosów

Jest organem sądowym ONZ. Do jego zadań należy rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Trybunał doradza także podmiotom prawa międzynarodowego w sprawach prawnych. Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości są ostateczne w sprawach dotyczących praw człowieka. Podstawą prawną werdyktów są ustalenia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1948 roku, Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1968 roku. Siedzibą Trybunału jest Haga. Trybunał składa się z 15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dziewięć lat.

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedyną istniejącą ogólnoświatową instytucją zajmującą się współpracą międzynarodową na rzecz pokoju i poszanowania praw człowieka. W ciągu ponad półwiecznego istnienia ONZ była wielokrotnie krytykowana za małą skuteczność w obronie pokoju na świecie. Niewątpliwym jej sukcesem jest jednak powstrzymywanie rozprzestrzeniania się lokalnych konfliktów, tak by nie przeobrażały się w konflikty globalne. Ogromne są także osiągnięcia ONZ w zakresie pomocy ekonomicznej i gospodarczej państwom opóźnionym w rozwoju gospodarczym. Zasługi należy przypisać organizacjom ONZ niosącym pomoc w rejonach, w których panuje głód, czy takim, które koordynują rozwój i zbliżenie kulturalne świata (np. UNESCO). Jednak bilans całej działalności ONZ, szczególnie po 1989 roku, wypada negatywnie. Organizacja jest szczególnie krytykowana za nieskuteczność interwencji w konfliktach międzynarodowych, w których naruszane są prawa człowieka.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta