profil

Kara wymierzona przez Boga po śmierci

poleca b/d

Piekło, fragment tryptyku Motyw kary wymierzonej grzesznikom po śmierci przez Boga pojawił się już w Biblii i funkcjonuje właściwie aż do dzisiaj. W Boskiej komedii Dantego pokazane są piekło i czyściec, w których dusze pokutują za swe ziemskie winy i błędy. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią także sugeruje, że nikt po zgonie nie uniknie kary za grzech. Niektóre wzbudzające lęk obrazy, np. Boscha czy gdański ołtarz Memlinga Sąd Ostateczny, ukazują tak okrutny sąd Boży, że oglądanie tych scen „sprawiedliwości”, wyrafinowanych tortur dla grzeszników, wywołuje dreszcze u widza. I o to chodziło – przerażony wizją kary grzesznik miał wejść na drogę cnoty. Trochę przewrotnie pokazuje boską sprawiedliwość wiersz U wrót doliny Zbigniewa Herberta, sugerujący, iż sąd Boży wcale nie jest taki sprawiedliwy i swym okrucieństwem i procedurami przypomina nieco praktyki totalitarne.

Zobacz też

apokalipsa

Podoba się? Tak Nie