profil

Prawo konstytucyjne

poleca 88% 32 głosów

Zespół norm prawnych określający najważniejsze zasady ustrojowe państwa. Prawo konstytucyjne obejmuje określenie:

  • zakresu kompetencji organów państwa i sposobu ich powoływania,
  • miejsca państwa w stosunkach międzynarodowych,
  • wewnętrznych stosunków w państwie,
  • miejsca jednostki w państwie z podkreśleniem przysługujących jej praw i obowiązków,
  • podmiotu sprawującego władzę w państwie i zasad, na jakich odbywa się jej sprawowanie.

Źródłem prawa konstytucyjnego jest konstytucja lub inne akty prawne pełniące funkcję praw zasadniczych. Prawo konstytucyjne spełnia nadrzędną rolę w stosunku do innych gałęzi prawa. Żaden akt prawny nie może być w sprzeczności z konstytucją. Na straży tej zgodności stoi Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli obywatele uznają, że ich prawa konstytucyjne zostały naruszone, mogą zwrócić się ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta