profil

Czasowniki złożone (Zusammengesetzte Verben)

poleca 54% 26 głosów

Czasowniki złożone składają się z przedrostka i czasownika podstawowego:

Czasowniki złożone (Zusammengesetzte Verben)

Porównanie

Przedrostki nadają czasownikowi nowe brzmienie, a w języku niemieckim przedrostek może zmienić zupełnie znaczenie czasownika:
lesen – czytać
ablesen – odczytać
durchlesen – przeczytać
stehen – stać
verstehen – rozumieć
W języku polskim przedrostek jest zawsze nieodłączną częścią czasownika, natomiast w języku niemieckim czasowniki złożone dzielimy na:
• czasowniki rozdzielnie złożone
ausgehen, aufstehen, einkaufen
• czasowniki nierozdzielnie złożone
bekommen, entkommen, erhalten
• czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
umfahren, untergehen, überlaufen
Decydującym kryterium podziału jest akcent.

poleca 70% 732 głosów

Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben)

Czasowniki rozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na przedrostek. Przedrostki mają samodzielne znaczenie i najczęściej są przyimkami. Przedrostek Przykład czasownika rozdzielnie złożonego ab- ab holen ( odebrać ) Um 14 Uhr holt Anne ihre Schwester ab . an- an kommen ( przybyć ) Der Zug kam in Berlin an . auf- auf stehen ( wstawać ) Stehst du morgen früh auf ? aus- aus...

poleca 67% 63 głosów

Czasowniki nierozdzielnie złożone (Untrennbare Verben)

Czasowniki nierozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na czasownik, a nie na przedrostek. Czasowniki utworzone z tymi przedrostkami mają najczęściej nowe znaczenie, trudne do skojarzenia ze znaczeniem czasownika podstawowego: be kommen ( otrzymać ) – kommen ( przychodzić ) emp finden ( odczuwać ) – finden ( znaleźć ) miss fallen ( nie podobać się ) – fallen ( upadać ) Przedrostki nieakcentowane i dlatego nierozdzielne Przykład czasownika...

poleca 53% 98 głosów

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone (Trennbare und untrennbare Verben)

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone są to czasowniki, które w zależności od akcentu odmieniamy jak czasowniki rozdzielne (akcent pada na przedrostek) lub nierozdzielne (akcent pada na czasownik podstawowy): um bringen ( zabijać ) unter gehen ( zatonąć ) über sehen ( przeoczyć ) über nehmen ( przejąć ) unter lassen ( zaniedbać ) Niektóre z tych czasowników występują jako czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone: über gehen ( przechodzić do czegoś ) über gehen (...

Podoba się? Tak Nie