profil

Charakterystyka gospodarcza hiszpanii

poleca 85% 1013 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
hiszpania

1 rolnictwo
a. struktura użytkowa gróntów
b. produkcja roślinna
c. produkcja zwierzęca
2 ryboustwo
3 leśnictwo
4 górnictwo
a. zasoby surowców mineralnych
b. zagłębia surowcowe
5 energetyka
6 przemysł przetwurczy
a. gałęzie przemysłu
b. ośrodki przemysłowe
7 transport
a. kolejowy
b. drogowy
c. morski
d. żegluga śrudlądowa
8turystyka
a. atrakcje turystyczne
b. ośrodki turystyczne

Czy tekst był przydatny? Tak Nie